Zaměstnanecké benefity

Poskytované benefity

Na Magistrátu města Liberec jsou uplatněny v rámci sjednané kolektivní smlouvy tyto volitelné zaměstnanecké benefity:

- prostředky na péči zaměstnavatele o zaměstnance s finančním limitem na jednotlivce v částce 12.000,- Kč/rok je umožněno čerpat na:

  • nákup celoročních předplatných jízdenek městské hromadné dopravy v Liberci
  • pořízení předplatných jízdenek v rámci systému IDOL;
  • pořízení vstupenek do kulturních, tělovýchovných a zdravotnických zařízení;
  • uhrazení individuálních jazykových, případně obdobných vzdělávacích kurzů;
  • příspěvek zaměstnanci na penzijní připojištění
  • příspěvek zaměstnanci na životní pojištění;

- až 24 hodin sociálního volna - sick days (5 týdnů dovolené má rozpočtová sféra ze zákona);

- až 48 hodin dalšího sociálního volna – vztahuje se na zaměstnance, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší celkového počtu 5, 10 a více let nepřetržitého trvání pracovního poměru u statutárního města Liberec;

- příspěvek na stravování v peněžní formě (stravenkový paušál) ve výši 70 % z částky stanovené podle § 189 odst. 1 ZP vyhláškou o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad;

- dispoziční prostředky pro naléhavé zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců (včetně možnosti poskytnutí ochranných nápojů v době, kdy je to důvodné);

- dispoziční prostředky pro úhradu nákladů kolektivních kulturních a sportovních akcí pořádaných pro zaměstnance statutárního města Liberec;

- dispoziční prostředky k poskytnutí jednorázové sociální výpomoci zaměstnancům v mimořádně závažných případech a při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací;

- dispoziční prostředky pro poskytnutí příspěvku na úhradu správního poplatku při příležitosti sňatku zaměstnance uzavřeného v rámci matričního obvodu Liberec ve výši 1.000,- Kč;

- prostředky na platy zaměstnanců, nečerpané dlouhodobou pracovní neschopností zaměstnance (tj. trvající déle než 1 měsíc), mohou být na návrh příslušného vedoucího odboru rozděleny mezi zastupující zaměstnance až do výše 60% nečerpaných platových prostředků formou odměny /§ 134 ZP/ - tento postup může být uplatněn i u dlouhodobě neobsazených pracovních pozic, a to vždy na základě dohody tajemníka a příslušného vedoucího odboru, výše prostředků pro tento postup může dosáhnout až 60 % z příslušné hodnoty pro danou třídu neobsazené pozice a 6. stupně dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění;

- zaměstnavatel může z prostředků na platy na návrh příslušného vedoucího odboru poskytnout zaměstnanci odměnu k ocenění pracovních zásluh při dovršení 40 a každých dalších 10 let věku ve výši 10.000,- Kč;

- zaměstnavatel může poskytnout z prostředků na platy na návrh příslušného vedoucího odboru zaměstnanci při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod /§ 224 odst. 2 písm. a) ZP/ odměnu, přičemž výše odměny se navrhne podle počtu odpracovaných let v hlavním pracovním poměru u zaměstnavatele:

  • 0-9 odpracovaných let ve výši 5.000,- Kč,
  • 10-19 odpracovaných let ve výši 20.000,- Kč,
  • 20-29 odpracovaných let ve výši 40.000,- Kč,
  • 30 a více odpracovaných let ve výši 60.000,- Kč;

- možnost uzavřít kvalifikační dohodu, tj. poskytnutí pracovních úlev a hmotného zabezpečení pro potřeby zvyšování kvalifikace zaměstnance;

- pružná pracovní doba.

Nastavení cookies