Oddělení matriky

Ivana Jadrná

vedoucí oddělení matriky
Tel.: 48 524 3724
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 7

Oddělení matriky

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3724

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bajerová Anna matrikářka agenda druhopisů, dodatečných záznamů nám. Dr. E. Beneše 1/1 8 48 524 3725
Markesová Marcela matrikářka agenda matriky narození nám. Dr. E. Beneše 1/1 8 48 524 3721
Merdová Martina matrikářka agenda matriky manželství, registrovaného partnerství nám. Dr. E. Beneše 1/1 6b 48 524 3726
Pánková Světla matrikářka agenda matriky úmrtí nám. Dr. E. Beneše 1/1 6a 48 524 3722
Zábranská Vladimíra matrikářka agenda matriky manželství, registrovaného partnerství nám. Dr. E. Beneše 1/1 6c 48 524 3723

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Oddělení matriky se řídí zákony:

č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění                                           
č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

 • vede matriku narození, manželství, úmrtí a registrovaného partnerství
 • vystavuje rodné, oddací, úmrtní listy, doklady o registrovaném partnerství, včetně duplikátů 
 • provádí na žádost změnu jména nebo příjmení (ve správním řízení)
 • sepisuje zápisy pro zvláštní matriku Brno (matriční události českých občanů nastalé v cizině)

 

Oddělení matriky zejména:

 • vede matriční knihy narození, manželství, úmrtí pro obce Liberec (kromě městského obvodu Liberec XXX -Vratislavice nad Nisou), Dlouhý Most, Šimonovice, Jeřmanice a Stráž nad Nisou
 • vede matriční knihu registrovaného partnerství (jediný registrující matriční úřad pro Liberecký kraj)
 • přijímá oznámení o narození dítěte, provádí zápisy do knihy narození a vydává rodné listy
 • přijímá oznámení o úmrtí, provádí zápisy do knihy úmrtí a vydává úmrtní listy
 • přijímá žádosti o uzavření manželství, provádí zápisy do knihy manželství a vydává oddací listy
 • přijímá žádosti a prohlášení osob vstupujících do registrovaného partnerství, provádí zápisy do knihy registrovaného partnerství a vydává doklady o registrovaném partnerství
 • vydává duplikáty matričních dokladů a potvrzení o skutečnostech zapsaných v matričních knihách
 • provádí dodatečné záznamy do matričních knih (např. určení otcovství, popření otcovství, osvojení, volba druhého jména, užívání příjmení v mužském tvaru, užívání české podoby cizojazyčného jména, rozvod manželství, změna jména nebo příjmení, atd.)
 • vede druhopisy matričních knih a sbírky listin pro obce Český Dub, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Křižany, Osečná, Vratislavice nad Nisou
 • přijímá žádosti o změnu jména a příjmení pro občany s trvalým pobytem v obcích Liberec (kromě městského obvodu Liberec XXX -Vratislavice nad Nisou), Dlouhý Most, Šimonovice, Jeřmanice, Stráž nad Nisou, a rozhoduje v této věci ve správním řízení
 • přijímá žádosti o zápis narození, uzavření manželství, úmrtí, registrovaného partnerství občanů ČR do zvláštní matriky Brno
 • vydává doklad „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“ v cizině pro občany ČR s trvalým pobytem v obci Liberec (kromě městského obvodu Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou), Dlouhý Most, Šimonovice, Jeřmanice a Stráž nad Nisou
 • vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku

 

Aktuality odboru

26.09.2023

Rezervace svatebních termínů

Rezervace svatebních obřadů i obřadů registrovaného partnerství na rok 2024 přijímáme od 4. prosince 2023.
 

 

Nastavení cookies