06.09.2023
Jana Kodymová DiS.

Liberec má další byty pro městské bydlení. Jde o 49 bytů v ulici Na Žižkově

V úterý byly městu předány do užívání nové bytové domy v ulici Na Žižkově v Rochlici. Výstavba začala v prosinci 2021. Dokončena byla letos v červenci. Zhotovitelem stavby je První podještědská stavební, spol. s r.o. Celkové náklady projektu jsou 150 387 685 Kč včetně DPH.

První z bytových domů byl podpořen z IPRÚ, kdy dotace z EU činí  34 357 501 Kč, což je 85 % a 2 021 029 Kč je dotace ze státního rozpočtu. Další 2 bytové domy splnily podmínky poskytovatele dotace a budou podpořeny z ITI dotací v celkové výši  32 511 576 Kč. Město se tedy podílelo vlastními finančními prostředky ve výši 82 milionů korun. První nájemníci se nastěhují v průběhu příštího měsíce.

 „Jedná se o další porci bytů, kterých je ve městě stále nedostatek. Věřím, že časem postavíme další. V tomto případě chci upozornit i na velmi zdařilou architekturu, kterou navrhovala naše Kancelář architektury města (KAM). Doporučuji všem, aby se na Žižkov zašli podívat. Takhle by chtěl a hlavně měl bydlet každý Liberečan. Je to opravdu parádní místo,“  říká liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Těší mě, že celý projekt odřídil odbor strategického rozvoje města až do finále, za to všem kolegyním i kolegům z odboru upřímně děkuji. Spojily se zde dva integrované programy IPRÚ na první dvojdům a ITI na druhé dva domy. A myslíme i na návazné projekty, jako je zelená střecha a fotovoltaika, tedy projekty, které řeší energetické záměry města a ekologii. Město zde tedy nekombinuje jen tvrdé investiční projekty, ale také neinvestiční dotace, tzn. projekty, které reagují na problém vysoké míry bytové nouze v aglomeraci a snaží se o podporu cílové skupiny a práci s ní,“  uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Statuární město Liberec v této lokalitě převzalo 3 bytové domy s celkem 49 byty. Bydlení zde najde až 150 lidí. Jde o kombinaci sociálního i dostupného standardního nájemního bydlení.  Cena sociálního bydlení je definována specifickými pravidly poskytovatele dotace, tj. limitem stanoveným Ministerstvem pro místní rozvoj, aktuálně ve výši 84,7 Kč za m2 .  Cena nesociálních bytů se řídí typologií bytu podle Pravidel přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města Liberce. Cena je aktuálně stanovena na 120 Kč za m2. Ostatní služby budou pravděpodobně nastaveny v rozmezí  3 000 až 5 000 Kč.

Nájemné se bude tedy podle metráže pohybovat v rozmezí přibližně 2 600 až 10 500 korun. Aktuálně obsazujeme zejména sociální byty, které podléhají specifickým podmínkám poskytovatele dotace, a proto musí být obsazeny do 3 měsíců od kolaudace. Současně obsazujeme i nesociální byty, které jsme nabídli Městské policii Liberec, Krajské nemocnici Liberec, Technické univerzitě v Liberci, námi zřizovaným školám, úzce spolupracujícím neziskovým organizacím  a podobně,“ popisuje Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

Precizním výběrem klientů, důkladnou registrací a místním šetřením se snažíme docílit optimálního sociálního mixu v nemovitostech a nastavení ideálního typu podpory k udržení bydlení. Celý proces obsahuje výběr klienta, jeho případnou registraci, místní šetření, prohlídku nemovitosti, kompletaci žádosti a další návazné činnosti s tím spojené,“  vysvětluje vedoucí odboru sociální a bytové politiky města Liberce Dana Morcová.

Na těchto bytových domech nechalo město vybudovat zelené střechy. Podalo proto už na jaře žádost o dotaci.  Zelená  střecha  byla  součástí  zpracované  projektové  dokumentace  projektu „Sociální  bydlení  města Liberec - Na Žižkově“. Střechy na objektech jsou totiž ploché. Střecha je navržena jako extenzivní vegetační. Celkové náklady projektu na vybudování vegetační střechy činily 1 153 064 Kč včetně DPH.

Extenzivní vegetační střecha nepodléhá financování  z  IPRÚ.  „Našli jsme  vhodný  dotační  titul,  který  umožňuje  financování  vegetační extenzivní střechy. Program Zelená úsporám je energeticky úsporný program Ministerstva životního prostředí. Podpora se poskytuje na realizaci nových zelených střech na objektech bytových domů a na dalších nadzemních stavbách, které plní doplňkovou funkci ke stavbě bytového domu a jsou ve vlastnictví žadatele,“ vysvětluje náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Podstatou extenzivní zelené střechy je vegetace s maximální mírou autoregulace, schopná udržet se v odpovídající kvalitě bez pravidelné zálivky a jen s minimální péčí (obvykle dvakrát ročně kontrola, odstranění  nežádoucí  vegetace,  přihnojení  podle  typu  substrátu  a  vývojové  fáze  porostu).  Vegetaci extenzivních zelených střech tvoří rostliny s vysokou regenerační schopností schopné přizpůsobit se extrémním podmínkám. Rostliny musí být v daných podmínkách dostatečně konkurenceschopné, aby potlačovaly rozvoj nežádoucích rostlin.

 

 

 

 

Nastavení cookies