Nejčastější dotazy

Jakým způsobem lze zažádat o novou či větší nádobu na odpad?

 • Občan podá žádost, v níž uvede, čeho se žádost konkrétně týká (přidělení nádoby, výměna poškozené nádoby, přehodnocení stavu počtu nádob k počtu obyvatel domu), uvede adresu a zpětný kontakt
 • Žádat lze prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky, písemně i osobně
 • Kontakt: 485 243 456, email: belinova.michaela@magistrat.liberec.cz
 • Pracoviště Magistrátu v Liebiegově vile, Jablonecká 41/27
 • U prvotních přistavení nové nádoby se žádost podává písemně  v budově Nového magistrátu na přepážkách 22, 23

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

 • Žádat může jakýkoliv obyvatel nemovitosti, který na určené adrese tvoří odpad a kde je také k tvorbě odpadu (bez ohledu na trvalé bydliště), avšak tento občan musí být poplatníkem.

Jaké jsou poplatky a kde je zaplatit?

POPLATEK

 • KOLIK:   720,- Kč/osoba/rok
 • SPLATNOST: pololetně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku. Poplatek může být zaplacen též jednorázově v termínu pro první příslušnou splátku.

ZPŮSOB PLATBY:    

 • Hotově nebo platební kartou na pokladně  - přepážky č. 5 a 6 v přízemí Nového magistrátu
 • Poštovní poukázkou na České poště
 • Bezhotovostním převodem z účtu – příjmový účet: 19-7963850237/0100, platbu je třeba identifikovat přiděleným variabilním symbolem

Všeobecné dotazy k poplatku za odpad je možno směrovat na e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz nebo na telefonní čísla 485 243 (227; 243; 246; 226).

Nebyla mi přistavena či vyvezena odpadová nádoba, na koho se mám obrátit?

 • Pokud se svoz nádoby neuskuteční v obvyklém termínu, je nutné tuto skutečnost telefonicky nahlásit na odbor ekologie a veřejného prostoru na číslo 485 243 456 nebo přímo na svozovou společnost FCC Liberec, s. r. o. na číslo 485 213 020, kde Vám bude sdělen důvod neuskutečněného svozu, popřípadě zajištěn dodatečný svoz
 • Mezi nejčastější důvody patří – nesjízdnost komunikace v zimním období, zaparkovaná auta, stavební práce, přerostlá zeleň apod.
 • Pokud v dohodnutém termínu nebude k domu přistavena nádoba na odpad, obraťte se telefonicky na odbor ekologie a veřejného prostoru

Kde se mohu dozvědět, kdy a kde jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery na jarní a podzimní úklid?

 • Informace lze získat na webu města (www.liberec.cz), prostřednictvím příloh Zpravodaje liberecké radnice, který je distribuován do poštovních stránek, případně telefonicky na odboru ekologie a veřejného prostoru

Proč letos nemáme před domem přistavený velkoobjemový kontejner jako minulý rok?

 • Množství velkoobjemových kontejnerů pro občany města Liberce je omezené a je tedy zapotřebí stanoviště Jarních a Podzimních úklidů postupně střídat tak, aby se průběžně dostalo na všechny, pokud byl v jedné ulici přistaven kontejner tři roky za sebou, v jiné ulici v jiné části města tři roky nebyl

Je město povinno každý rok přistavovat velkoobjemové kontejneru k mému domu?

 • Není, Jarní a Podzimní úklid je služba, kterou poskytuje město Liberec občanům zdarma, není tedy zahrnuta do poplatků za týdenní svoz odpadu
 • Občané mají možnost požádat si o přistavení tohoto kontejneru na příští Jarní i Podzimní úklid na odboru ekologie a veřejného prostoru

Co dělat, když vyprodukuji odpad ze zeleně či velkoobjemový odpad v období, kdy neprobíhá jarní či podzimní úklid?

 • Tyto odpady lze odvézt na sběrný dvůr v Ampérově ulici, kde je občané s trvalým pobytem v Liberci po předložení občanského průkazu mohou zdarma odevzdat (do limitu 500 kg ročně)

Kde najdu sběrný dvůr, jsou v Liberci další sběrná místa a jaké je jejich otevírací doba?

SBĚRNÝ DVŮR – AMPÉROVA ULICE SBĚRNÝ DVŮR – AMPÉROVA ULICE SBĚRNÉ MÍSTO – DR. MILADY HORÁKOVÉ
BŘEZEN - LISTOPAD PROSINEC - ÚNOR  
Tel. 485 152 258   Tel. 485 105 167
PO 07:00 – 17:00 PO 07:00 - 17:00 PO 08:00 – 12:00, 12:30 – 20:00
ÚT 07:00 – 17:00 ÚT 07:00 - 17:00 ÚT 08:00 – 12:00, 12:30 – 20:00
ST 07:00 – 20:00 ST 07:00 - 16:00 ST 08:00 – 12:00, 12:30 – 20:00
ČT 07:00 – 15:00 ČT 07:00 - 15:00 ČT 08:00 – 12:00, 12:30 – 20:00
07:00 – 15:00 07:00 - 15:00 08:00 – 12:00, 12:30 – 20:00
SO 09:00 – 15:00 SO 08:00 - 13:00 SO 08:00 – 12:00, 12:30 – 20:00
        NE 08:00 – 12:00, 12:30 – 20:00

OTEVÍRACÍ DOBA MŮŽE BÝT DOČASNĚ UPRAVENA

Existují i jiné možnosti, kde mohu odevzdat odpad?

 • Ano, město Liberec podporuje činnost tzv. sběrných dvorečků, jsou to místa, kde je možné odevzdat odpad, který je následně tříděn a odvážen dále ke zpracování
 • Odevzdat v nich lze například směsný plast, textil, obuv, elektrozařízení, hliník, železo, ale i víčka od PET lahví nebo vybité baterie apod.
 • Tato místa se nalézají v ulicích Riegrova, Rovná a Kateřinská

Ve svém okolí nemohu najít místa kontejnerových stání na tříděný odpad. Kde se dozvím o nejbližším stanovišti?

 • Informace o umístění jednotlivých kontejnerových stání na tříděný odpad lze získat na mapovém serveru Marushka, kde je k dispozici speciální mapová vrstva Odpadové hospodářství
 • Další možností je informovat se telefonicky na čísle 485 243 451 nebo elektronickou poštou na vinar.michal@magistrat.liberec.cz 

Objevil jsem černou skládku. Jak mám postupovat?

 • Nejlepší možností, jak problém začít řešit, je jeho oznámení příslušnému odboru. Tyto problémy jsou řešeny různě, řešení nepořádku na soukromých pozemcích spadá do kompetence oddělení odpadů a ovzduší odboru životního prostředí, řešení problémů na pozemcích města odboru ekologie a veřejného prostoru
 • Využít lze také speciální aplikaci https://hlaseni.liberec.cz/hlaseni

Nevím, na koho se mám přesně obrátit. Co mohu dělat?

 

Nastavení cookies