Systém separace v Liberci

Systém separace odpadů na území statutárního města Liberec

Statutární město Liberec již řadu let úspěšně provozuje systém separace odpadů. Občané města tak mají možnost třídit základní komodity v podobě papíru, plastů, skla a tetrapacků. Dále drobného elektra, textilu a kovů. Každým rokem se navíc systém separace rozšiřuje, přibývá počet separačních kontejnerů a možnost třídění odpadu je tak pro občany stále dostupnější.

Sběr kovů

Nejmladší novinkou ve sběr využitelných složek komunálního odpadu je nádobový sběr kovových obalů z domácností. K tomu slouží speciální šedé kontejnery. 
Do tohoto kontejneru:

  1. patří: plechovky od potravin, nápojové plechovky, ostatní kovové předměty z domácnosti
  2. nepatří: obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami (např. plechovky od barev apod.)

Sběr textilu

Jednou z činností odboru komunálních služeb je zajištění sběru textilu formou speciálních kontejnerů. Tříděním textilu se úspěšně daří snížit množství komunálního odpadu v běžných nádobách. Textil, který se do těchto nádob vhazuje, nesmí být znečištěný a musí být zabalen do pytle či PE tašky.
Do tohoto kontejneru:

  1. patří: použitý a nepotřebný textil (např.: ošacení, ložní prádlo, záclony, ručníky, bytový textil, ubrusy, párovaná obuv atd.)
  2. nepatří: koberce, matrace, molitan a znečištěné textilie. Tyto informace jsou uvedeny též přímo na kontejnerech na textil, včetně telefonního čísla, na které může občan zavolat kdykoliv bude kontejner přeplněn (standardně je svážen nejméně 1x týdně).

Sběr elektrozařízení

Statutární město Liberec ve spolupráci se společností ASEKOL umožňuje občanům města Liberce sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů tím, že rozmístilo po městě stacionární kontejnery.
Stacionární kontejnery usnadňují lidem odevzdávání vysloužilých spotřebičů blíže místu jejich bydliště. S drobnými elektrospotřebiči tak obyvatelé našeho města nemusí na sběrný dvůr, ale mohou je kdykoliv a pohodlně odevzdat do připravených kontejnerů.
Do tohoto kontejneru:

  1. patří: baterie a drobná elektrozařízení jako jsou například kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky atd.
  2. nepatří: televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké a malé domácí spotřebiče jako např. ledničky, pračky, myčky, mikrovlnky, chladničky, vysavače atd.

V rámci sběru elektrozařízení spustilo statutární město Liberec také mobilní svoz velkých elektrospotřebičů, ten se uskutečňuje v rámci stanovených mobilních tras vždy na jaře a na podzim v rámci půlročních úklidů. Harmonogram jednotlivých zastávek je k dispozici vždy ve zpravodaji.

Sběr pneumatik

Od roku 2016 podléhají pneumatiky zpětnému odběru prostřednictvím kolektivního systému Eltma. V tomto systému jsou zapojeni přední výrobci pneumatik, sběrná místa a zpracovatelé. Občané, kteří bezplatně odevzdají opotřebované pneumatiky v kterémkoliv sběrném místě, mají jistotu, že dané pneumatiky budou dále recyklovány a využity. Pneumatiky tak v žádném případně nesmí končit ve volné přírodě nebo u kontejnerů. Prozatím zůstane zachována také možnost odevzdání pneumatik ve sběrném dvoře do čtyř kusů na osobu a rok.


ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KONTEJNERŮ VE MĚSTĚ JE MOŽNÉ ZJISTIT NA MAPOVÉM PORTÁLU MARUSHKA.

Nastavení cookies