03.12.2020
Karel Horník

Odkoupení pozemku ve vlastnictví SML

1. Identifikační kód
2. Pojmenování (název) životní situace

Odkup pozemku do soukromého vlastnictví

3. Základní informace k životní situaci
parcelní číslo pozemku a katastrální území, který je ve vlastnictví statutárního města Liberec
výměra (nebo její požadovaná část) pozemku
účel, pro který bude pozemek využit

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatel – případně zástupce na základě plné moci.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Vyplnit žádost o odkup pozemku, přiložit kopii katastrální mapy s vyznačením, o kterou část se jedná a podat na podatelně statutárního města Liberce.

6. Na které instituci životní situaci řešit
Statutární město Liberec – odbor majetkové správy – oddělení majetkové evidence a dispozic.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Statutární město Liberec, Jablonecká 41(tzv. Liebiegova vila) – odbor majetkové správy – oddělení majetkové evidence a dispozic

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis žádosti o odkup pozemku z majetku statutárního města Liberec je k dispozici na internetových stránkách Prodej nemovitostí - Statutární město Liberec; na podatelně statutárního města Liberec a je k dispozici i u referentů na oddělení majetkové evidence a dispozic.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatky nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů od podání žádosti potvrdí referent odboru majetkové správy žadateli přijetí žádosti, následně lhůta vyřízení závisí na projednávání v orgánech města.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost je možné podat datovou schránkou - 7c6by6u

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích

16. Jaké jsou související předpisy
Interní předpis ke stanovení cen pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Liberec schválený usnesením Zastupitelstva města č. 6/2012 dne 26. 1. 2012
Zásady prodeje nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Liberec
Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Liberec

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné – jedná se o samosprávu.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Žádné.

 

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar
Oddělení majetkové evidence a dispozic - MSMA
Kontaktní osoba
Markéta Franicová
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
Popis byl naposledy aktualizován
Datum konce platnosti popisu
konec platnosti podpisu není stanoven

 

Nastavení cookies