24.02.2022
Bc. Markéta Franicová

Pronájmy, pachty a výpůjčky pozemků

1.Identifikační kód

2. Pojmenování (název) životní situace
pronájmy, pachty a výpůjčky pozemků.

3. Základní informace k životní situaci
parcelní číslo pozemku a katastrální území, o který žadatel má zájem.
požadovaná výměra (nebo její část) pozemku
účel pro který bude pozemek využit

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatel – případně zástupce na základě plné moci.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Pro fyzické osoby - Vyplnit žádost o pronájem, pacht nebo výpůjčku pozemku, přiložit kopii katastrální mapy s vyznačením, o kterou část se jedná a podat na podatelně statutárního města Liberce.
Pro právnické osoby a OSVČ – vyplnit žádost o pronájem, pacht nebo výpůjčku pozemku, přiložit kopii katastrální mapy s vyznačením o kterou část pozemku se jedná, přiložit výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, registrační list, stanovy spolku popř. plnou moc k zastupování a podat na podatelně statutárního města Liberce.

6. Na které instituci životní situaci řešit
Statutární město Liberec – odbor majetkové správy – oddělení majetkové evidence a dispozic.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Statutární město Liberec, Jablonecká 41(tzv. Liebiegova vila) – odbor majetkové správy – oddělení majetkové evidence a dispozic

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis žádosti o pronájem, pacht nebo výpůjčku pozemku z majetku statutárního města Liberec je k dispozici na internetových stránkách města nebo zde; na podatelně statutárního města Liberec a je k dispozici i u referentů na oddělení majetkové evidence a dispozic.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatky nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta vyřízení závisí na projednávání odborů města a následně schválení v Radě města Liberce. (tato lhůta vyřízení trvá orientačně 3 měsíce)

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Dojde-li ke schválení pronájmu, pachtu nebo výpůjčky je žadatel písemně vyzván k podpisu smlouvy, kde je nutná osobní účast a předložení občanského průkazu.

14. Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost je možné podat datovou schránkou - 7c6by6u

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích

16. Jaké jsou související předpisy
Interní předpis ke stanovení nájemného a pachtovného za užívání pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberce.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňu
Žádné – jedná se o samosprávu.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Žádné.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar
Oddělení majetkové evidence a dispozic - MSMA
Kontaktní osoba
Bc. Pavla Coufalová
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
Popis byl naposledy aktualizován
Datum konce platnosti popisu

konec platnosti podpisu není stanoven

Nastavení cookies