Fond zdraví a prevence

 

Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 31/2024 dne 22. 2. 2024 schválilo vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 2024.

Termín pro podání žádostí je stanoven na 2. 4.  2024 od 8:00 hod. – 16. 4. 2024 do 16:00 hod.

 

Statut Dotačního fondu SML

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes portál GRANTYS.

Manuál pro označování akcí podpořených fondem města

Žádosti hodnotí Výbor pro sociální záležitosti

Tajemník fondu:

Pavlína Háková

Odbor sociální a bytové politiky

e-mail: hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz
 

Nastavení cookies