12.10.2021
Jan Král

Atlasy čísel popisných jsou na webu. Přehledně a vždy aktuální

Nejen pro turisty, ale hlavně pro firmy, dopravní a zásilkové instituce, záchrannou službu, hasiče, policii a všechny další, kteří potřebují rychlou a přehlednou orientaci v tom kterém konkrétním městě či obci, vydáváme nově atlasy čísel popisných, takzvané uličníky.

Atlasy pro město Liberec a samostatně pro okolní města a obce (28 obcí v ORP Liberec) jsou zpracovány v samostatném PDF souboru a jsou automatizovaně a pravidelně aktualizovány (každý 1. den v měsíci). Číst můžete jak na mapě, tak v abecedním přehledu ulic. Najdete tam například také přehled historických názvů současných ulic. Atlasy jsou k dispozici ke stažení na webové adrese městského mapového portálu:

Atlasy čísel popisných "uličníky" pro 28 obcí v ORP Liberec


Statutární město Liberec v minulých obdobích realizovalo formou projektů tvorbu informačních a řídicích systémů zaměřených na elektronizaci procesů, komunikaci s občany a využívání základních registrů. Nyní v návaznosti na tuto dosavadní snahu přistoupilo město Liberec k dalšímu rozvoji a doplnění stávajícího geografického informačního systému, který obsahuje zejména prostorová data, o systémový nástroj k tvorbě automatizovaně generovaného atlasu ulic a budov.

Jedná se webovou aplikaci, která automatizovaně vytváří mapový atlas ulic a budov s dalšími rejstříky domovních čísel, současných a historických názvů ulic a budov pro správní území obce s rozšířenou působností Liberec (28 obcí ORP Liberec) na podkladě účelových výstupů z databáze RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí).

Nastavení cookies