09.06.2022

Již sedmým rokem se odsouzení z Vazební věznice Liberec podílí na údržbě veřejného prostoru

Spolupráce odboru ekologie a veřejného prostoru s Vazební věznicí Liberec funguje od roku 2015. Za tu dobu odsouzení, kteří si zde odpykávají svůj trest, pomohli s řadou věcí.

V průběhu let byly provedeny například výřezy náletových dřevin, hrabání listí, čištění drobného vodního toku, odstranilo se několik větších černých skládek nebo se vykopaly staré betonové prvky a nepoužívaná pískoviště. Odsouzení se podíleli také na odstraňování zvětralin u skalních masivů.

Tato spolupráce výrazně šetří městský rozpočet a nemalou měrou pomáhá při úpravě a zdokonalování veřejného prostoru, ať už se jedná o park, sídlištní plochu nebo dětské hřiště.

Aktuálně se lidé z věznice podílí nejvíce na budovaném lesoparku ve Fibichově ulici, který postupně čistí od nahromaděného odpadu, stavební sutě a bývalých zahrádek. Tyto akce jsou prokládány i jinými, například odstranění několika tun odpadu z černé skládky v oblasti ulice U Letky. V průběhu června se odsouzení budou podílet na úpravě parčíku v Maršíkově ulici nebo čistění přítoku Pavlovického potoka u cyklostezky.

Odsouzení jsou při těchto pracích doprovázeni odbornými zaměstnanci, přičemž práce slouží jako určité zpestření a nástroj budoucího návratu do běžného života. Účastní se nad rámec svého pracovního zařazení. Spolupráce je pro město výhodná zejména po finanční stránce, jelikož odsouzeným není hrazena žádná odměna. Širší veřejností jsou pak tyto akce všeobecně kladně vnímány.

Nastavení cookies