06.06.2022

Obnova Zahrady vzpomínek a dalších libereckých parků

Při procházce do parku na Budyšínské ulici v současné době můžete zavítat do již zrevitalizované části tzv. Zahrady vzpomínek.

Zde byla v současné době nově vysazena alej lip, která tvoří dominantní liniový prvek této části parku. Odbor ekologie a veřejného prostoru k její obnově přistoupil poté, co dendrologický posudek doporučil její odstranění. Alej byla již ve stádiu rozpadu. Bohužel v minulosti byly koruny neodborně ošetřeny tzv. na hlavu, což zapříčinilo, že u lip bylo zjištěno mnoho zdravotních problémů, které mohly zapříčinit akutní selhání stromů. Proto bylo rozhodnuto o celkové obnově této významné centrální aleje. Současné s ní byly nově vysazeny také čtyři pyramidální duby a ošetřeno dalších 16 ks dřevin. Dosazeny budou ještě chybějící trvalky do záhonů, kde došlo během času k jejich výpadku.

V rámci revitalizace byly také zcela obnoveny perkové cesty, a to v celém areálu zahrady. V neposlední řadě jistě všímavý návštěvník zaregistruje, že byl restaurován i cenný kříž s Kristem v samém centru zahrady. V budoucnu nás ještě čeká oprava obvodových zdí a restaurátorský zásah na hrobkách a deponovaných sochařských artefaktech.

Odborná arboristická firma provedla také zásah v parku na Štefánikově náměstí, kde byli na základě dendrologického posudku odstraněni čtyři jedinci, ošetřeno bylo celkem 63 ks dřevin a na jednom stromě byla instalována bezpečnostní vazba. Dendrologické hodnocení bylo také zpracováno na park U kostela sv. Kříže v ul. Valdštejnská, kde též dojde k ošetření vzrostlých dřevin. Na všechny zásahy zažádalo město u Státního fondu pro životní prostředí o finanční prostředky.

V neposlední řadě poté, co došlo v loňském roce díky napadení patogenů k mohutnému kácení buků v Parku Petra Bezruče u Zoologické zahrady, bude v letošním roce provedena výsadba dřevin nových, navíc zde budou obnoveny trvalkové záhony a vysazeny zcela nově cibuloviny, které příští jaro jistě potěší nejedno oko návštěvníka tohoto parku.

Nastavení cookies