06.03.2024

Uplynul rok od zavedení nádobového sběru jedlých olejů a tuků

Odbor ekologie a veřejného prostoru v průběhu ledna 2023 informovoval o zavedení nového typu sběru jedlých olejů a tuků prostřednictvím nových speciálních nádob.

Následně bylo v ulicích města rozmístěno na 200 kusů malých černých uzamčených nádob s červeným víkem určených pro sběr jedlých olejů a tuků z domácností. Obyvatelé města si na tento nový druh nádob postupně zvykají. Jak ukazují statistiky sběru, dokázalo se během roku tímto způsobem vytřídit na 4,59 tuny jedlých olejů a tuků, které bylo možné předat k dalšímu zpracování a nekončí tak v kanalizaci či ve směsném komunálním odpadu. Je to dobrý začátek sběru této komodity, ale nádoby zcela jistě nejsou vytěžovány tak, jak bychom si představovali. Proto prosím využívejte je. Rozmístění nádob je možné zjistit na městském mapovém portále https://www.liberec.cz/mapy/

Upozorňujeme, že oleje v žádném případě nepatří do kanalizace, kde jeho nahromadění může způsobit fatální škody. Oleje je možné až ze 100 % využít v petrochemickém, gumárenském či chemickém průmyslu. Odevzdávání olejů a tuků do speciálních červenočerných popelnic se provádí prostřednictvím uzavřených PET lahví. V žádném případě se oleje do nádoby nesmí vylévat. Nádoby dále neslouží pro odkládání motorových či jiných technických olejů a kapalin (v tomto případě se jedná o nebezpečný odpad, který je možné odevzdat ve sběrném dvoře v Ampérově ulici).

Děkujeme, že třídíte.

Nastavení cookies