18.01.2024

Vyhlášení Ekofondu pro rok 2024

Statutární město Liberec vyhlašuje i v letošním roce výzvu na předkládání žádostí o dotace z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML.

Celkem je připravena částka 1.300.000 Kč, která bude následně rozdělena úspěšným žadatelům na jejich projekty.

Žádosti je možné podávat do dvou programů:
1) Ekologie a zeleň,
2) Odpady.

Oba programy se liší svým zaměřením, účelem podpory i max. výší dotace.

Žádosti se vyplňují elektronicky v systému Grantys, přes který se posléze i odesílají. Kvůli ověření totožnosti žadatele se však totožná žádost musí poslat ještě i přes datovou schránku nebo elektronicky se zaručeným podpisem nebo v tištěné podobě na podatelnu města. Uvedené způsoby podání se musí stihnout ve lhůtě pro podávání žádostí, která je stanovena na období mezi 19. 1. – 8. 3. 2024 (do 12.00 hod.).

Maximální počet žádostí od jednoho žadatele je omezen na tři (platí dohromady pro oba programy). Min. výše dotace činí 5.000 Kč, max. výše dotace v programu Ekologie a zeleň je 80.000 Kč, v programu Odpady 60.000 Kč. Každý projekt musí být ze strany žadatele spolufinancován min. 20 % z celkových uznatelných výdajů projektu. Novinkou pro letošní rok je nutnost k žádosti podat i další přílohu - podrobný popis projektu.

Veškeré informace jsou již tradičně dostupné v samostatné sekci Fondů města.

Nastavení cookies