18.01.2024
Markéta Pechová

Místní poplatek z pobytu – povinnost i pro on-line ubytovatele

Místní poplatek z pobytu – povinnost pro všechny ubytovatele

Správce místních poplatků, Odbor ekonomiky Magistrátu města Liberec, upozorňuje poskytovatele úplatného pobytu do 60 dnů na území Liberce, kteří nabízejí ubytování prostřednictvím on-line ubytovacích platforem (Airbnb, Booking, Tripadvisor apod.), že jsou povinni zaregistrovat se jako plátci místního poplatku z pobytu, tento poplatek od ubytovaných osob vybírat a odvádět městu v souladu s platnou Obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Liberec č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu.

Platné formuláře „Evidenční list poplatku z pobytu“ a „Hlášení poplatku z pobytu“ jsou k dispozici na Portálu občana, u správce poplatku v kanceláři č. 206 (Nový magistrát), případně po domluvě zaslány elektronicky.

Nastavení cookies