10.01.2024

Podpora turistického značení

"Turistické značení poskytuje turistům možnost objevovat krásy české přírody a historie a přispívá tak k rozvoji regionální turistiky. Velmi si vážíme spolupráce mezi Klubem českých turistů a městem Liberec, díky níž náš region navštěvuje stále více spokojených turistů", uvedla vedoucí cestovního ruchu Mgr. Zuzana Kotrmanová.

Jaromír Růžička, předseda krajské komise značení Libereckého kraje uvádí: „Rád bych touto cestou poděkoval statutárnímu městu Liberec za příspěvek ve výši 10.000 Kč, kterým podpořil značení turistických tras v roce 2023.

Údržba značených tras spočívá nejen v pravidelné obnově turistického značení, ale i v péči o směrovky, těžké prvky (rozcestníky, vývěsní mapy) a operativní řešení nečekaně vzniklých problémů a nedostatků na značených trasách. S touto prací jsou vynaloženy nemalé náklady, které si mnozí ani neuvědomují – jedná se například o náklady na dopravu, vybavení nářadím, materiálem určeným k opravě a údržbě těžkých prvků (například beton, luxol). Tyto náklady v poslední době rostou poměrně rychlým tempem a proto, abychom mohli nadále udržovat značené trasy na stávající úrovni, jsme vděčni za jakýkoli příspěvek, který nám v naší práci pomůže.

V rámci katastru města Liberec jsme v loňském roce provedli obnovu modré trasy z Horního Hanychova přes Výpřež a Ještěd a Rozstání až na hranici se Středočeským krajem. Byla dokončena obnova modré trasy z Kateřinek, která vede až do Hejnic. Došlo k obnově zelené trasy z Krásné Studánky přes Dračí vrch do Fojtky. Další zelená, kterou jsme vloni obnovili je trasa z Horního Hanychova přes Rašovku do Českého Dubu. Třetí obnovená zelená vede od Harcovského kostela přes Hašlerovu chatu na Maliník, čtvrtá obnovená zelená vede z Rudolfova od elektrárny okolo Bedřichovské přehrady k Závorám a jako pátá zelená byla obnovená trasa z Výpřeže kolem Vířivých kamenů na Ještědku. Ze žlutých tras byla obnovena trasa začínající u Dvořákova kříže, vedoucí přes Výpřež na Pláně pod Ještědem, žlutá z Pilínkova na Pláně pod Ještědem a žlutá z Pilínkova přes Panský lom na rozcestí Pod Pláněmi a vznikla nová žlutá trasa z autobusové zastávky Harcov, myslivna a dovede turisty po naučné stezce Lesní NS Harcov až na Maliník.

Byly vyrobeny a vyvěšeny nové směrovky na rozcestí Kateřinky, Výpřež, Česká Chalupa, Bedřichov, Maliník, Nad Harcovským potokem, Nový Harcov.

Z rozcestníků (v terminologii značkařů – směrovníků) byl letos v rámci katastru města Liberec opatřen novým nátěrem jen směrovník Nad lomem, ale přesto naše technická skupina nelenošila a v rámci Liberecko-Jabloneckého obvodu zrekonstruovala ještě dalších 47 rozcestníků.

Jako nekonečný příběh je oprava ukotvení rozcestníků na Výpřeži – byly vyvráceny vloni, naši technici je pečlivě zabetonovali a neuběhl ani rok a dostali jsme informaci, že jsou směrovníky vyvráceny, takže je naši technici letos zabetonovávali podruhé. A letos jako bonus ještě opravovali poškozenou terénní vývěsní mapu. Rovněž směrovník U Vířivých kamenů museli nově instalovat, protože byl vyvrácený.

Ve značení nových tras i v provádění potřebné údržby budeme pokračovat i nadále. Jedná se o všeobecně prospěšnou činnost, která je veřejností velmi využívaná. Proto věřím, že k nám magistrát zůstane v podpoře  i nadále vstřícný."

Nastavení cookies