Oddělení kultury

Oddělení kultury

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: +420 485 243 137
POPIS ČINNOSTI
Oblast kultury
 • zajišťuje veškerou administraci fondu kultury a cestovního ruchu včetně činnosti Výboru pro kulturu a cestovní ruch
 • podílí se na přípravě kulturních akcí Libereckého kraje (Oslavy Ještědu apod.)
 • spolupracuje s partnerským městem Žitava v oblasti kultury
 • propaguje město Liberec jako kulturní destinaci;
 • podílí se na tvorbě a aktualizaci strategického plánu rozvoje kultury.
 • připravuje akční plán kultury pro daný kalendářní rok;
 • vytváří a koordinuje koncepci projektů v rámci rozvoje kultury, zjišťuje možnosti čerpání finančních prostředků z dotačních fondů;
 • vytváří ediční plán realizace reklamy a inzerce v časopisech, vytváří články o kulturním dění ve městě do zvolených periodik;
 • spolupracuje s regionálními i národními institucemi při rozvoji kultury (Liberecký kraj, Euroregion Nisa) 
 • plní funkci lokálního garanta Dnů evropského dědictví;
 • organizuje a realizuje akce pro veřejnost (zejména vánoční a velikonoční trhy, jarmark, apod.), s odborem školství a sociálních věcí a se školami spolupracuje na doprovodných programech;
 • koordinuje a propaguje kulturní akce jiných subjektů, které mají potenciál zvýšit atraktivitu Liberce;
 • koordinuje akce na náměstí Dr. E. Beneše, vč. akcí externích pořadatelů, připravuje povolení pro pořadatele, vede kalendář akcí na náměstí;
 • zajišťuje správu a aktivity Malé výstavní síně;
 • koordinuje grafické práce pro přípravu propagačních materiálů, plakátů a dalších výstupu;
 • spolupracuje s externími firmami na distribuci a umístnění propagačních materiálů, plakátů a dalších výstupů;
 • vede a zpracovává veškerou agendu kulturního fondu, včetně konzultace s žadateli o poskytnutí dotací a zpracovává podklady pro jednání RM, ZM projednané ve správních radách fondů;
 • na základě usnesení ZM uzavírá s příslušnými žadateli o dotace z kulturního fondu smlouvy a odpovídá za kontrolu účelně využitých poskytnutých dotací;
 • zajišťuje korespondenci a administrativní práce na základě pokynů vedoucího odboru (korespondence, kopírování, tisk, vyhledávání, evidence apod.);
 • v rámci své působnosti uzavírá jménem SML smlouvy o přijetí peněžitých nebo movitých darů v hodnotě do 10 000 Kč;
 • zajišťuje činnost výboru pro kulturu a cestovní ruch
 • zajišťuje realizaci, koordinaci a administraci přeshraničního projektu VIA SACRA 
 • vytváří strategii rozvoje kultury města Liberce jako nástroje koordinace rozvojových aktivit v území 

Aktuality odboru

10.03.2021

Vyhlášené dotace od krajského úřadu Libereckého kraje

Krajský úřad Libereckého kraje vyhlásil dotační tituly v oblastech podpory kultura a cestovní ruch.
 

Finanční podpora malých a středních kulturních zařízení na území SML

Statutární město Liberec vyhlašuje usnesením ZM č. 83/2020 ze dne 30. 4. 2020 program "Podpora malých a středních kulturních zařízení na území SML". Lhůta pro podávání žádostí o podporu je od 16. května 2020 do 8. června 2020, do 12:00 hod.
 

Výzva vládě #zakreativnicesko

Zástupci českého kulturního a kreativního sektoru zaslali Vládě ČR otevřený dopis s požadavkem na schválení původního návrhu Ministerstva kultury ve výši 8,233 mld. korun z Národního plánu obnovy. Za otevřený dopis vládě se postavily asociace, kraje, města, univerzity i významné kulturní organizace a jednotlivci. Doposud se k výzvě připojilo 320 signatářů napříč podnikatelskou, neziskovou i veřejnou sférou.
 

 

Nastavení cookies