24.11.2022
Bc. Veronika Hiršalová

Od nového roku povinné datové schránky

Od 1. 1. 2023 dochází na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům a nadacím.

Od ledna 2023 budou, dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, postupně zřizovány datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob (ROS).

Největší skupinou jsou podnikající fyzické osoby (OSVČ) a to všechny bez výjimky (i ty, které mají přerušenou živnost). Dále budou mít nově zřízenou datovou schránku právnické osoby, které dosud ještě neměly tuto povinnost - společenství vlastníků, spolky, nadace a další. Změna se týká cca 2 milionů osob se živnostenským oprávněním a cca 200 tisíců právnických osob, které ještě datovou schránku nemají.

Přístupové údaje budou rozeslány všem poštou a datové schránky budou zpřístupněny i v případě nepřevzetí zásilky nebo nepřihlášení do datové schránky. Orgány veřejné moci mají povinnost zasílat dokumenty přednostně do datových schránek, nevyzvedávání zpráv z datové schránky nemá žádné právní účinky a dokumenty jsou, shodně jako při nevyzvedávání listovních zásilek, považovány v souladu s příslušnými zákony za doručené tzv. fikcí.

Datovou schránku není možné zrušit! Lze pouze znepřístupnit údaje ale pouze fyzické osobě. Podnikající fyzické osoby i právnické osoby nemohou požádat o znepřístupnění údajů.  Znepřístupnění probíhá pouze ze zákonných důvodů, tj. např. z důvodu výmazu subjektu ze zákonem stanovené evidence (ukončení podnikání), úmrtí, omezení na osobní svobodě, apod. 

Další informace naleznete na webových stránkách datových schránek. Pro více informací o datových schránkách doporučujeme navštívit webové stránky chcidatovku.gov.cz. V případě jakýchkoliv dalších dotazů je možné obrátit se na datovkynove@mvcr.cz. Informace poskytuje také infolinka 954 200 200.

Podnikajícím fyzickým osobám, které mají přerušenou živnost a neplánují již činnost znovu obnovovat, doporučujeme zrušit živnost do konce roku 2022.

 

Nastavení cookies