14.01.2023
Bc. Veronika Hiršalová

Jednotné kontaktní místo

Chcete podnikat v zemích Evropské unie a nevíte kde začít? Jednotné kontaktní místo může být řešením!

Co jsou jednotná kontaktní místa (JKM)?

Úlohou Jednotných kontaktních míst je především pomoci podnikatelům při začátku podnikání na území České republiky a v dalších zemích Evropské unie, zemí EHP a Švýcarska. Legislativní základ je dán zákonem č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

Jednotná kontaktní místa jsou zacílena na pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Úlohou jednotného kontaktního místa je především usnadnění vstupu do podnikání, i když je zde samozřejmě pro všechny podnikatele. JKM má dvě hlavní funkce. Poskytnout maximum informací, které klient potřebuje k tomu, aby mohl podnikat a zprostředkovat klientovi kontakt s příslušným úřadem, který se povolováním konkrétních činností zabývá. Jsou součástí celoevropské sítě, díky čemuž mohou pomoci i v případě podnikání v jiném členském státě EU.

Projekt Jednotných kontaktních míst zastřešuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

JKM poskytuje:

- informace nutné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů

- obecné informace  o poskytování služeb v jiných členských státech

- obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů

- obecné informace o ochraně spotřebitele v jejich členských státech

- kontaktní údaje osob, které firmám i zákazníkům poskytnou praktickou pomoc v případě problémů s domácími úřady, ale i úřady jiných států EU

JKM naleznete na obecních živnostenských úřadech v těchto městech:

Brno, Černošice, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín, Praha 1, Praha 7

 

K O N T A K T   N A   J K M   V   L I B E R C I

nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec I – Staré Město, Liberec

jkm@magistrat.liberec.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa          08.00 – 17.00 hod.

úterý a čtvrtek            08.00 – 16.00 hod.

pátek                           08.00 – 12.00 hod.

(každý poslední pátek v měsíci zavřeno – sanitární den)

3. sobota v měsíci       08.00 – 12.00 hod.

(v rámci JKM je možné v sobotu  pouze podat žádost o informace)

 

Ing. Milena Havlová - referentka oddělení Živnostenský úřad, budova Nového magistrátu, 2. patro, kancelář č. 215   485 244 848,  havlova.milena@magistrat.liberec.cz

Ing. Gabriela Strejcová - referentka oddělení Živnostenský úřad, budova Nového magistrátu, 2. patro, kancelář č. 215   485 244 858,  strejcova.gabriela@magistrat.liberec.cz

 

Velké množství informací a praktických rad pro podnikatele (nejen pokud chtějí poskytovat své služby v rámci zemí EU, EHP a Švýcarska) je možné najít na webových stránkách www.businessinfo.cz

Nastavení cookies