20.10.2023
Bc. Veronika Hiršalová

Živnostenský úřad varuje před zápisy do neoficiálních rejstříků

Živnostenský úřad varuje živnostenské podnikatele, aby byli obezřetní vůči zprávám ohledně nabídek na zápis do soukromého firemního registru.

Výzva, kterou dostávají noví podnikatelé skrze datovou schránku, vytváří dojem, že registrace v tzv. „České komoře živnostníků“, popř. „Rejstříku obchodu a živností“ či „Portálu ekonomických subjektů“, je pro podnikatele ze zákona povinná, což se v žádném případě nezakládá na pravdě. Uvedené společnosti v uvedených výzvách záměrně citují zákony týkající se podnikání, což může být pro příjemce těchto zpráv matoucí. Součástí těchto výzev je též předvyplněná složenka a odkaz na přímou platbu skrze QR kód.


Živnostenský úřad již v minulosti varoval před aktivitami těchto soukromých společností a upozorňuje podnikatelské subjekty, že oficiálním registrem podnikatelů - živnostníků v České republice je pouze živnostenský rejstřík, který je informačním systémem veřejné správy vedeným v elektronické podobě, jehož správcem je výhradně Ministerstvo průmyslu a obchodu. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku tak není zpoplatněno!

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/aktualni-informace/varovani---soukrome-zpravy-cilene-na-nove-podnikatele-nabadaji-k-zapisu-do-neoficialnich-rejstriku!!!--275920/

 

Nastavení cookies