23.03.2018

Liberec startuje akční plán na snižování CO2

Město finalizuje svůj Akční plán energetických opatření. Představilo ho v rámci akce „Dny místní energie“ v úterý 23. ledna 2018 v liberecké kavárně Pošta. Mezi plánovanými opatřeními budou projekty na snížení spotřeby energie v budovách i při provozu veřejného osvětlení, a také opatření ke snížení spotřeby paliv a energie v dopravě.

 Statutární město Liberec uspořádalo v Kavárně Pošta první akci tohoto typu a rádo by v pořádání dnů místní energie podle slov náměstka primátora Mgr. Jana Korytáře pokračovalo i v dalších letech. Mezi přednášejícími byli zástupci Paktu starostů, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, města Liberec, ale také energetičtí manažeři z Litoměřic, Ostravy a v neposlední řadě i z Pardubického kraje. Jejich zkušenosti jsou pro Liberec velkým zdrojem inspirace.

V dopolední části setkání představila společnost Enviros s.r.o., zpracovatel akčního plánu na snižování CO2 pro statutární město Liberec, konkrétní doporučení. Ta zahrnují opatření na snížení spotřeby energie v budovách, např. zateplování, výměna oken, nucená výměna vzduchu, dále změny ve veřejném osvětlení, tj. podpora LED, a také změny v dopravě s podporou alternativních pohonů. Mezi opatřeními je ale i vznik energetického managementu na úrovni města nebo poradenství pro obyvatele s ohledem na opláštění či výměnu zdroje vytápění.  Akční plán je součástí projektu SECAP, který vychází z Paktu starostů a představuje cíl snižování CO2 do roku 2030 až o 40 %.

Ve druhé části, která byla zaměřena na dobré příklady energetického managementu, představili energetický management v praxi zástupci měst Litoměřice a Ostrava a Pardubického kraje: Ing. Jaroslav Klusák Ph.D., energetický manažer Litoměřic, uvedl: „Litoměřice během let 2012 a 2016 ušetřily díky úsporným energetickým opatřením 22,5 milionu korun.“  Ing. Jiří Spitz, zpracovatel akčního plánu pro Liberec ze společnosti Enviros, doplňuje: „První a základní podmínkou, aby mohl Liberec podobným způsobem začít „vydělávat“, je rozvíjet ve městě právě zmiňovaný energetický management.“ 

Program zakončili svými prezentacemi Prof. Ing. Karel Fraňa, PhD. z Technické univerzity Liberec a akademický architekt Aleš Brotánek z Centra pasivního domu. Oba naznačili, jaké jsou možnosti pro Liberec, ať už v energetice, nebo v architektuře.

Akce se koná v rámci  projektu Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA21 statutárního města Liberec podpořeného z OP Zaměstnanost.

Nastavení cookies