02.12.2019

Divadlo F. X. Šaldy má nové topení i vzduchotechniku

Liberecký kraj podpořil dotací náročnou rekonstrukci topení a vzduchotechniky v budově divadla F. X. Šaldy.

 

 

 

V říjnu 2019 byla dokončena náročná oprava topení a vzduchotechniky v historickém objektu městského divadla v Liberci.

Divadlo postavené v roce 1883 novou vzduchotechniku i topení nutně potřebovalo. Při představeních bylo v hledišti téměř nedýchatelno, protože vzduchotechnika prakticky nefungovala. Problémy byly i s funkčností topení, které nebylo možné regulovat. V důsledku toho bylo v některých částech novorenesanční budovy přetopeno a v jiných naopak zima.

Zdrojem tepla v divadle je liberecká teplárna, která do objektu přivádí horkovodem topné médium. V rámci rekonstrukce došlo k modernizaci rozdělovačů teplé užitkové vody a topení. Zdroj tepla se nezměnil. Chlazení je zajištěno venkovní kondenzační jednotkou, která je umístěna v anglickém dvorku při jihozápadní fasádě objektu divadla.

Celý systém je doplněn detailní regulací, což podporuje specifické požadavky na řízení vnitřního klimatu.

Celou akci se podařilo realizovat bez výraznějšího nárůstu nákladů a v požadovaném termínu. Divadlo zahájilo sezónu v listopadu 2019.

Na základě rozhodnutí krajských orgánů a statutárního města Liberec přistoupily obě strany k vzájemné podpoře nadregionálních příspěvkových organizací v oblasti kultury. Liberecký kraj podpořil rozsáhlou rekonstrukci vzduchotechniky a vytápění v objektu Divadla F. X. Šaldy v Liberci částkou 10 milionů korun. Přijetí dotace bylo schváleno zastupitelstvem města Liberec na jeho prosincovém jednání.

Celková částka na modernizaci budovy je 26.185.312 korun, z toho dotace poskytnutá Libereckým krajem činí 10.000.000 korun.

 

Zdroj:

tisková zpráva LK

Bc. Petr Machatý SML
 

Nastavení cookies