Zasílání informací pomocí SMS zpráv

Přihlášeným občanům budou zasílány SMS zprávy o mimořádných událostech a krizových situacích jako jsou např. povodně či kalamity.

Aby Vám mohly být SMS zprávy zasílány, je nutné přihlásit se k odběru těchto zpráv pomocí zaslání SMS zprávy, ve které uvedete svoje jméno a  adresu – viz níže:

a)  pro přihlášení mobilu zašlete speciální registrační SMS zprávu nebo můžete vyplnit a podepsat „registrační formulář“ na úřadě

b)  pro přihlášení pevné linky je nutno vyplnit a podepsat „registrační formulář“ na úřadě

 

Přihlášení se do systému k odběru SMS zpráv:

LBK mezera LIBEREC mezera INFORMACE mezera ANO mezera PŘÍJMENÍ mezera JMÉNO hvězdička ULICE hvězdička ČÍSLO  ORIENTAČNÍ

Příklad zasílané SMS zprávy:

LBK  LIBEREC  INFORMACE  ANO  Novak Petr*Jablonecka*1

SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše prosím pište bez diakritiky. Odesláním SMS zprávy na číslo 900 77 03 (přihlášení se k odběru SMS informací) dáváte současně souhlas k tomu, že Vám mohou být příslušné SMS zprávy zasílány. Při správném odeslání SMS zprávy ihned obdržíte zpětnou SMS, která potvrzuje přihlášení se do  databáze. Zasílané SMS informace jsou pro Vás bezplatné a Vy platíte pouze za odeslání registrační SMS zprávy na číslo 900 77 03, a to 3 Kč (vč. DPH). Pro přihlášení se přes SMS musíte mít u svého operátora povolenu službu Premium SMS.

 

Ukončení odběru zpráv provedete zasláním SMS v předepsaném stavu, kde slovo ANO nahradíte slovem NE

Příklad zasílané SMS zprávy:                            LBK  LIBEREC  INFORMACE  NE

Zjištění zda jste či nejste přihlášen do databáze provedete zasláním SMS v tomto tvaru

Příklad zasílané SMS zprávy:                            LBK  LIBEREC  INFORMACE  STAV

 

Pozn.:  Přihlášení, změny nebo odhlášení můžete provádět také osobně (vyplněním a odevzdáním registračního formuláře) na magistrátě města Liberec - oddělení krizového řízení, Tř. 1.máje 108/48 (budova Uran), 460 59 Liberec III.

Kontakt:  Ing. Jan Gardoň, referent oddělení krizového řízení, tel: 485 243 153

 

 

Vzor registračního formuláře:         

 

 

 

 

 

 

Registrační formulář

 

Souhlasím se zařazením údajů o mé osobě: příjmení, jméno, číslo pevné linky / mobilu,
vč. ulice a čísla orientačního do databáze pro rozesílání informačních SMS zpráv.

 

Příjmení, jméno:               ....................................................................

Číslo pevné linky:               ....................................................................

Číslo mobilu:                     ....................................................................

Město, popř. část města:    ....................................................................

Ulice, číslo orientační:        ....................................................................

 

V Liberci,        dne  .............................          

                                                                ................................................

                                                                                    podpis

 

 

 

 

 

Nastavení cookies