Komunitní plánování služeb v sociální oblasti

Komunitní plánování služeb v sociální oblasti je metoda, kterou lze otevřeně a veřejně plánovat sociální služby dle zákona o sociálních službách a činnosti související a doplňující sociální služby (dále jen „sociální služby“) ve vymezeném regionu tak, aby odpovídaly potřebám občanů. Je to otevřený, cyklický proces zjišťování potřeb, zdrojů, plánování, realizace a vyhodnocení efektivity dílčích kroků za účelem zajištění dostupnosti sociálních služeb.

Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) probíhá na území města Liberec, tj. v katastru Města Liberec včetně Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou a obcí Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou a Šimonovice (dále jen „region Liberec“). 

Účastníky procesu KPSS regionu Liberec se mohou stát všichni, kdo se dobrovolně hlásí k principům KPSS a aktivně se podílí na jeho realizaci. Jsou to zástupci uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů sociálních služeb a veřejnosti. Pokud máte zájem spolupracovat, obracejte se na jednotlivé manažery pracovních skupin.


Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2023 - 2027

Akční plán Komunitního plánu služeb v sociální oblasti na rok 2023

Schválen usnesením Rady města Liberec č. 260/2023 ze dne 21. 3. 2023

Nastavení cookies