24.01.2020
Jan Král

Město reaguje na podněty k Tržnímu náměstí

S budoucí podobou Tržního náměstí se ve středu na liberecké radnici blíže seznámili obyvatelé přilehlých domů a zástupci společenství vlastníků.

Úpravu celého prostoru připravuje město ve spolupráci s místními obyvateli už od začátku. I nyní si proto vyslechlo jejich podněty a připomínky ke schválenému návrhu od kanceláře ov-architekti s.r.o. Vítězný návrh představili za účasti primátora Jaroslava Zámečníka autoři návrhu i architekti z Kanceláře architektury města.

Diskutovalo se zejména o novém dopravním řešení, které počítá s výstavbou nové Pastýřské ulice a změnou dopravního režimu před bazénem. Právě zklidnění prostoru před bazénem a je jedním z cílů celého projektu. Stejně tak využívání dešťové vody s ohledem na měnící se klima městského prostředí či oživení středu náměstí pro setkávání a trávení volného času.

Mezi podněty zaznělo například také přemístění kontejnerových stání, vybudování cest pro pěší skrz pobytový trávník nebo úprava dopravního značení tak, aby se omezil průjezd vozidel kolem obytných domů. Návrh proto bude dále rozpracován.

V letošním roce by měla být dokončena projektová a prováděcí dokumentace. Se zahájením celkové revitalizace Tržního náměstí se počítá v roce 2022, ideálně tak, aby byla poté současně s náměstím dokončena i nová městská třída v Pastýřské ulici.
 

Nastavení cookies