Řídící výbor

Řídící výbor je odpovědný vůči nositeli ITI za řádný průběh realizace strategie. Jeho úkolem je schvalovat projekty doporučené pracovními skupinami k zařazení do akčního plánu integrované strategie, tj. do programových rámců.

Složení řídícího výboru (aktualizováno k 15.11.2022) vyplynulo z analýzy stakeholderů a je v souladu s principem partnerství. Řídící výbor je aktuálně složen z těchto představitelů:


 

Č. Organizace Zástupce Právo hlasovat
1 Statutární město Liberec Mgr. Šárka Prachařová Ano
2 Statutární město Liberec Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. Ano
3 Statutární město Liberec Mgr. Petr Židek, MPA Ano
4 Statutární město Liberec Ing. Michaela Maturová Ano
5 Statutární město Jablonec nad Nisou MgA. Jakub Chuchlík Ano
6 Statutární město Jablonec nad Nisou Ing. Petr Roubíček Ano
7 Statutární město Jablonec nad Nisou Ing. Jana Hamplová Ano
8 Statutární město Jablonec nad Nisou Mgr. Iveta Habadová, MBA Ano
9 Zástupce kraje

Martin Půta

Mgr. Jiří Ulvr

Ano
10 Zástupce obcí území Lukáš Pohanka Ano
11 Zástupce obcí území Mgr. Markéta Khauerová Ano
12 Zástupce obcí území Mgr. Daniel David Ano
13 Zástupce úřadu práce PhDr. Kateřina Sadílková, MBA Ano
14 Neziskový sektor

Ing. Lidie Vajnerová, MBA

Alena Kejzarová

Ano
15 Podnikatelský sektor Ing. Iva Linderová Ano
16 Akademický sektor doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. Ano
17 DPMLJ Ludvík Lavička Ano
18 Manažer ITI Mgr. Barbara Steinzová Ne

 

Všichni členové Řídícího výboru ITI podepsali v souladu s příslušnou metodikou pro využití integrovaných nástrojů Etický kodex.

Nastavení cookies