19.02.2021

Jak jsou na tom městské ekosystémy v Liberci?

Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. zpracoval dokument, který hodnotí stav ekosystémů a vliv městské vegetace na životní prostředí v Liberci a Děčíně.


Výzkumná zpráva "Biofyzikální hodnocení vybraných ekosystémových služeb v Liberci a Děčíně" představuje výsledky podrobného hodnocení vybraných funkcí a služeb městských ekosystémů na území měst Liberec a Děčín. Dostupná je nyní také široké veřejnosti.

Výzkum byl zaměřen na biodiverzitu, evapotranspiraci, produkci uhlíku a produkci kyslíku. Tyto parametry byly v Liberci hodnoceny pro zájmová území Kunratická a přehrada Harcov, v Děčíně pro lokalitu Pastýřská stěna.

V druhé části dokumentu je možné seznámit se s vlivem městské vegetace na zkvalitňování ovzduší v daném místě. Detailně byl hodnocen záchyt O3 a PM10  městskou zelení ve vybraných parcích, alejích a také městském lese v Liberci.  

Zpráva byla jako smluvní výzkum pro projekt BIDELIN vypracována Ústavem výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.

 

Celé znění zprávy najdete v dokumentech níže.

Nastavení cookies