Liberec plánuje chytře a zodpovědně

 


Projekt: Liberec plánuje chytře a zodpovědně

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014676

Program: Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost 


Cíle projektu: Cílem projektu je podpora dlouhodobého, koordinovaného a udržitelného rozvoje města prostřednictvím aktualizace stávajících strategických dokumentů, zavedením procesního řízení a nových nástrojů komunikace s občany města Liberce.  

Fáze projektu: realizace (období  04/2020–03/2022)

Aktuality

08.04.2022

Schváleno. Strategie rozvoje města prošla zastupitelstvem

Klíčový dokument pro budoucnost Liberce schválilo zastupitelstvo města 31. 3. 2022.
 
13.10.2021

Dvacáté jednání libereckých radních

20. schůze Rady města Liberce v roce 2021 proběhla v úterý 12. října. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.
 
21.09.2021

Aplikace Liberec v mobilu

Už máte ve svém mobilu naši oficiální aplikaci Liberec v mobilu? Připravujeme další vylepšení.
 
26.01.2021

Liberec má elektronické úřední desky

Město Liberec nabízí občanům další službu. Tou jsou elektronické úřední desky. Najdete je před vstupem do Nového magistrátu, kde jsou dostupné 24 hodin denně.
 
19.05.2020

Do tvorby strategického plánu se opět zapojí veřejnost u kulatých stolů

Město Liberec s ohledem na uvolňování mimořádných opatření rozebíhá naplno tvorbu nového strategického plánu města pro období 2021+.
 

 

 

 

 

O projektu


Celkové náklady projektu: 7 229 165,65 Kč 

Výše dotace z EU: 6 144 790,52 Kč
Výše dotace ze státního rozpočtu: 722 916,53 Kč
Výše podílu statutárního města Liberec: 361 458,27 Kč 

 

Klíčové aktivity projektu:


KA01 – Aktualizace strategického plánu rozvoje statutárního města Liberec
(aktualizace stávající Strategie rozvoje města a integrované strategie území, která bude reagovat na aktuální trendy vnějšího prostředí)
Náklady na aktivitu: 1 117 711,65 Kč

Výstupy aktivity: 


KA02 – Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností 
(posílení a rozvoj komunikace magistrátu směrem k občanům zavedením nových a aktualizováním stávajících komunikačních nástrojů s veřejností)
Náklady na aktivitu: 2 825 720,61 Kč

Výstupy aktivity:


KA03 – Procesní řízení
(zefektivnění řízení města a výkonu agend magistrátu prostřednictvím zavedení procesního a personálního řízení, prostřednictvím kterých dojde ke zlepšování procesů)
Náklady na aktivitu: 1 839 900 Kč

Výstupy aktivity:

  • Metodika Procesního řízení MML
  • Personální audit MML


KA04 – Řízení projektu
(naplnění cílů projektu, klíčových aktivit a monitorovacích indikátorů)
Náklady na aktivitu: 1 445 833,06 Kč

Výstupy aktivity:

  • Organizační a metodické zajištění realizace projektu

 

Harmonogram projektu:

04/2020 – rozhodnutí o poskytnutí dotace
04/2020 – zahájení projektu
05/2020 03/2022 – realizace KA01
04/2020 01/2021 – realizace KA02 
06/2020 02/2022 – realizace KA03 
03/2022 – ukončení projektu

 

Kontakty:

manažerka projektu
Mgr. Radka Davidová
specialista oddělení přípravy a řízení projektů
email: davidova.radka@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 590

 

Nastavení cookies