Revitalizace levého břehu Nisy – Rybníček

Zdroj: vizualizace - rearchitekti.cz
 

Projekt: Revitalizace levého břehu Nisy – Rybníček

Program: Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (integrované projekty ITI)

Cíl projektu:  Cílem projektu je revitalizovat zelené plochy a okolí Lužické Nisy v blízkosti budovy Krajského úřadu Libereckého kraje.

V návaznosti na připravovaný projekt kultivace okolí Krajského úřadu LK Libereckým krajem je statutárním městem Liberec plánována také úprava sousedících veřejných prostranství v jeho majetku. Jedná se o část nábřeží Lužické Nisy v okolí ulice Na Rybníčku a Šolcova domu včetně přilehlých parkových ploch. Výsledkem prací bude velkorysý veřejný prostor s promenádou kolem řeky, dvěma parky, vodními prvky a posezením u vody. Parky na obou březích budou propojeny novou lávkou. Celý prostor řešený oběma projekty je připravován jako celistvá plocha.
Projekt Libereckého kraje zahrnuje mimo jiné úpravu ploch kolem budovy Krajského úřadu LK, vybudování přístupu k vodě a další přemostění řeky.

Fáze projektu: příprava

O projektu

Celkové náklady projektu: 40 000 000 Kč

Aktivity projektu:

•    revitalizace parku na Rybníčku
•    revitalizace zeleně mezi Domem kultury a sídlem CHKO Jizerské hory 
•    odstranění lávky přes Nisu a vybudování nové
•    doplnění veřejného osvětlení a mobiliáře
•    oprava tramvajové zastávky

Harmonogram projektu:
09/2019 schválení záměru Radou města
01/2020 – 09/2022 projektová příprava
09/2022 – 04/2023 zadávací řízení na dodavatele
04/2023 – 10/2024 realizace stavebních prací 


Stav projektu

Kancelář architektury města (informace k projektu)


Kontakty:

vedoucí projektu
Mgr. Radka Davidová
specialista oddělení administrace projektů
email: davidova.radka@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 590
 

Nastavení cookies