Navýšení kapacit MŠ Beruška


Snímek nahoře - stav před rekonstrukcí objektu, dole - stav po rekonstrukci
 


Projekt: Navýšení kapacit MŠ Beruška; CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899


Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Program: Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program (výzva č. 59 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ)

Aktuality

10.09.2018

Zrekonstruovaná MŠ Beruška už je v provozu

Téměř sto třicet malých předškoláků od pondělí 10. září dochází do zrekonstruované Mateřské školy Beruška u obytného domu „hokejka“ v Ruprechticích. Kompletní rekonstrukce zásadně změnila vnitřní dispozice školky. Ta má nyní o 30 míst větší kapacitu a je bezbariérová. Děti mají k dispozici větší pobytové prostory, všechny místnosti jsou vybaveny novým nábytkem a zcela nová bude i školní kuchyně.
 
11.07.2018

Rekonstrukce MŠ Beruška finišuje, stihne se včas

Několikaměsíční rekonstrukce Mateřské školy Beruška pod obytným domem Hokejka se stihne dokončit v plánovaném termínu, takže od nového školního roku do ní bude moci město Liberec umístit všech pět oddělení se zhruba 130 dětmi, a to včetně 37 dvouletých.
 
13.02.2018

Zahájení rekonstrukce Mateřské školy „Beruška“

Dne 5.2.2018 byl předán objekt Mateřské školy „Beruška“ stavební firmě ASTRA Mont s.r.o., která uspěla ve výběrovém řízení jako zhotovitel rekonstrukce objektu.
 

O projektu

Fáze projektu: udržitelnost
Předpokládané celkové náklady projektu: 56 000 000 Kč
5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85% dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)

Cíl projektu:
Kvalitní a dostupná infrastruktura pro předškolní vzdělávání. Zvýšení kapacity mateřské školy o 30 míst. Zajištění bezbariérového užívání objektu.

Aktivity projektu:

  • přestavba objektu MŠ Beruška (Ruprechtice, Na Pískovně 761/3), rekonstrukce kuchyně a vybudování komunikačních krčků mezi jednotlivými budovami
  • navýšení kapacity mateřské školy a vznik nové třídy pro 2-3 leté děti
  • pořízení nového vybavení školky
  • zajištění bezbariérového užívání projektu


Harmonogram projektu:

11/2017 podání žádosti o podporu
02/2018 – 09/2018 realizace projektu
11/2018 ukončení projektu

 

Stav projektu 

 

 

Kontakty:
Manažer projektu
Ing. Hana Kotanidisová
specialista oddělení administrace  projektů
e-mail: kotanidisova.hana@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 586

 

Nastavení cookies