26.05.2021

Nová mateřská škola Pastelka přivítá víc dětí a bude soutěžit o titul stavby roku

V květnu byla předána zrekonstruovaná budova mateřské školy Pastelka v Ostašově. Do oprav a rozšíření kapacity mateřinky zhruba o 40 nových míst investovalo město Liberec, díky evropským dotacím, přibližně 57 milionů korun.

Stavební práce na objektu mateřské školy Pastelka začaly v březnu 2020 a skončily letos v dubnu. V rámci rekonstrukce se městu v této budově podařilo navýšit kapacitu o dalších 40 míst, takže celkem ji nyní může navštěvovat až 96 předškoláků.

„Díky evropským dotacím z Integrovaného regionálního operačního programu jsme postavili nový dvoupatrový pavilon, kde vznikla tři nová oddělení. Kromě vybudování nové přístavby jsme provedli částečnou rekonstrukci stávajících prostor. Celkem jsme investovali přes 57 milionů korun, přičemž součástí renovace a přestavby je také nové, moderní vybavení celé školy a školní kuchyně. Během uplynulého měsíce řemeslníci dokončili úpravu veřejného prostranství, pokládku venkovní dlažby a současně instalaci ochranného oplocení,” říká náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Před dvěma lety došlo ke sloučení mateřské a základní školy v Ostašově. Ředitel Radek Vystrčil tehdy nečekal, že bude stát před úkolem rekonstrukce budovy a přístavby nové. Dnes je stavba úspěšně hotová. „Právě probíhají zápisy dětí do mateřských škol. Když jsme začínali stavět, věděli jsme, že kapacita se navýší až na 96 dětí. Tehdy jsem si říkal, že to nenaplníme, ale teď, po zápisech už vím, že tahle krásná školka bude od září plně kapacitně obsazena, dokonce i dětmi dvouletými,“ uvádí ředitel Radek Vystrčil.

V Ostašově žije 600 obyvatel, školka Pastelka pojme téměř sto dětí. Tento poměr jasně dokazuje, že nám Ostašov jako součást Liberce leží na srdci a věnujeme mu patřičnou pozornost. Příští rok budeme budovu mateřské školy přihlašovat do soutěže Karla Hubáčka Stavba roku Libereckého kraje. Skvostná budova rozhodně šance na úspěch má,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Projekt na rekonstrukci mateřské školky pochází z ateliéru FS Vision, s.r.o. Liberec. „I po odevzdání projektu se kolegové z FS Visionu aktivně podíleli na průběhu stavby, dílčích řešeních a konkrétních úpravách a detailech , které modernizace školky aktuálně v čase přinášela,“ říká Jakub Pergler ze stavební společnosti WORLD INVEST, v.o.s.

Původní objekt i nové prostory nyní počítají s bezbariérovým přístupem. „Na zahradě mateřinky vznikly retenční nádrže, které zadržují dešťovou vodu. Tu částečně využijí na zalévání zahrady a zbytek jde do ostašovského potoka,“ doplňuje náměstkyně Radla Loučková Kotasová.

 

Nastavení cookies