28.12.2017
Karel Horník

Počáteční sada místně specifických indikátorů

Město zahajuje proces dlouhodobého sledování dopadů činnosti města a MA21 ve vybraných oblastech.

 

K tomuto účelu byla vytvořena počáteční sada místně specifických indikátorů, která bude sloužit ke sledování udržitelného rozvoje statutárního města Liberec. Problematika stanovení relevantních indikátorů rozvíjí témata Aktualizované strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 - 2020.

Nastavení cookies