06.06.2017
Karel Horník

Trvale udržitelný rozvoj jako strategie pro budoucnost Liberce

Dne 31.5.2016 proběhl seminář v rámci udržitelného rozvoje města a místní Agendy 21 pro zaměstnance statutárního města Liberec.

Témata pro školení byla zaměřena na trvale udržitený rozvoj našich měst a jeho širší souvislosti a místní Agendou 21, zkvalitnění veřejné správy, efektivní řízení a komunikační dovednosti směrem k veřejnosti. 

Školitelkou semináře byla zástupkyně Institutu komunitního rozvoje  - Ing. Dana Diváková 

 


Školení proběhlo v rámci projektu Podpora trvale udržitelného rozvoje v Liberci - MA 21 pod záštitou Zdravého města Liberec

Nastavení cookies