Revitalizace dvou parků nad přehradou


 

Projekt: “Revitalizace a obnova veřejné zeleně v Liberci – parky nad přehradou – Blahoslavova a Pekárkova“

 

Program: Operační program životní prostředí 2014-2020; prioritní osa 5.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Období přípravy projektu:  1. 4. 2016 - 31. 12. 2017
Realizace projektu: 7. 3. 2018 - 31. 12. 2021
Celkové výdaje projektu: 2 095 326 Kč

Cíle projektu:

Plánovaná revitalizace dvou parkových ploch v atraktivní lokalitě u liberecké přehrady v blízkosti centra města navazuje na již dříve realizované úpravy parkových ploch v této oblasti (Lidové sady, Králův Háj). Projekt podpoří nejen zkvalitňování doprovodné infrastruktury, mobiliáře a dalšího vybavení, ale současně zohledňuje podporu biodiverzity lokality vhodným pěstebním opatřením. Vznikne tak prostor pro relaxaci a odpočinek v přírodě blízkém prostředí v intravilánu města.


Aktivity projektu:

  • Terénní úpravy
  • Výsadba listnatých stromů, keřů
  • Úprava cesty spojující ulici Blahoslavova s promenádou na břehu vodní nádrže Starý Harcov
  • Nový mobiliář a funkční prvky
  • Zřízení dřevěného zábradlí


Aktuální stav projektu:

08/2018 Předání díla – park Blahoslavova
06/2018 Předání díla – park Pekárkova
04/2018 Podpis smlouvy se zhotovitelem – Jiří Štěpař - revitalizace parku Blahoslavova
03/2018 Podpis smlouvy se zhotovitelem – Jiří Štěpař - revitalizace parku Pekárkova
09/2017 - 03/2018 Výběrová řízení na zhotovitele
05/2017 Vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí
04/2017 Projekt doporučen k financování; příprava právního aktu o poskytnutí podpory
02/2017 V přípravě; podaná žádost, očekává se stanovisko poskytovatele dotace o získání dotace

 

Kontakty:

Tomáš Trejbal
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
e-mail: trejbal.tomas@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 453

projektová manažerka:
Ing. Jana Cimbálová
odbor strategického rozvoje a dotací
email: cimbalova.jana@magistrat.liberec.cz
tel.: 48 524 3576

Nastavení cookies