Stav projektu

Aktuální stav projektu

10/2021 výběr zhotovitele stavebních prací v ul. Na Žižkově
10-12/2021 vyúčtování, proplacení dotace projektů Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům C (Proboštská 268/1) a Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům E (Orlí 139/5)
09/2021 slavnostní ukončení realizace stavebních prací – bytové domy Orlí 139/5, Proboštská 268/1
08/2021 zahájení bouracích prací v bývalé ZŠ v ul. Na Žižkově 101
05/2021 předání staveniště v ul. Dr. M. Horákové 144/10
11/2020 předání staveniště v ul. Proboštská 268/1
05/2020 předání staveniště v ul. Orlí 139/5
03/2020 předání bytů novým nájemníkům – Žitavská 393/6
01/2020 stavební povolení pro rekonstrukci bytových domů v ul. Proboštská 268/1 a v ul. Dr. M. Horákové 144/10
02/2019 vyúčtování, proplacení dotace projektu Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům F (Žitavská 393/6)
12/2019 ukončení stavebních prací v Žitavská 393/6
10/2019 stavební povolení pro rekonstrukci bytového domu v ul. Orlí 139/5
08/2018 předání staveniště v ul. Žitavská 393/6
03/2018 stavební povolení pro rekonstrukci bytového domu v ul. Žitavská 393/6
01/2018 předloženy projektové žádosti pro bytové domy na ulici Proboštská 268/1, M. Horákové 144/10 a na Žitavské 393/6 na řídící výbor IPRÚ. Projektové záměry byly schváleny pro realizaci. Současně byla předložena na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost o Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.
09/2017 podepsány smlouvy o dílo na projektovou přípravu na bytové domy na ulici Proboštská 268/1, M. Horákové 144/10, Jablonecká 124/45 a Dvorská 169/2
08/2017 nově vyhlášeno zadávací řízení na dodavatele projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro bytový dům na ul. Orlí
06/2017 nově vyhlášena zadávací řízení na dodavatele projektových dokumentací a inženýrské činnosti pro 5 bytových domů
06/2017 podepsání smlouvy o dílo na projektovou přípravu pro bytový dům na Žitavské ul.
03/2017 vyhlášena zadávací řízení na dodavatele projektových dokumentací a inženýrské činnosti
 

 

Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DÚR, DSP, DPS, AD, IČ) 7 800 000,00 Kč
výkup bytu od soukromého vlastníka 1 550 000,00 Kč
rekonstrukce bytového domu (Orlí 139/5, Liberec III – Jeřáb) 38 977 592,97 Kč
rekonstrukce bytového domu (Žitavská 393/6, Liberec III – Jeřáb) 18 588 678,95 Kč
rekonstrukce bytového domu (Proboštská 268/1, Liberec III – Jeřáb) 18 979 587,89 Kč
rekonstrukce bytového domu (Milady Horákové 144/10, Liberec IV – Perštýn) 17 500 000,00 Kč
rekonstrukce bytového domu (Dvorská 169/2, Liberec V – Kristiánov) 15 526 000,00 Kč
výstavba bytových domů Na Žižkově (Na Žižkově, Liberec VI – Rochlice) – 130 000 000,00 Kč
technický dozor investora a koordinátor BOZP 1 400 000,00 Kč
věcné náklady (publicita, CBA analýzy apod.) 150 000,00 Kč
 

Nastavení cookies