Liberecká ZŠ 5. května prochází rekonstrukcí

 

Od 1. dubna 2019 prochází Základní škola Liberec, ul. 5. května 64/49, p.o. rozsáhlou rekonstrukcí. Obě školní budovy byly k tomuto datu předány stavebním firmám.

Na I. stupni základní školy se buduje 7 nových odborných učeben v podkrovních prostorách, vybaveny budou nejmodernější technikou. Staví se také výtah, provádí se povrchové zateplení budovy. Probíhá výměna okenních a dveřních výplní, a také tepelného zdroje.
Na II. stupni probíhá odstranění vlhkosti sklepních prostor budovy, mění se elektrické rozvody a osvětlení. Probíhá výměna okenních a dveřních výplní, buduje se výtah, současně probíhá i výměna tepelného zdroje.


1) Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň s registračním číslem projektu „CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388“
2) Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň s registračním číslem projektu „CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010955“

Cílem projektů je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.


3) Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec s registračním číslem projektu „CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006796
4) Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň, Liberec s registračním číslem projektu „CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006800

Cílem projektů je snížení energetické náročnosti budov.

 

Celková cena realizace rekonstrukce obou budov se předpokládá ve výši 112 000 000 Kč.

Tyto projekty jsou spolufinancované z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu a z operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Nastavení cookies