10.01.2020

Škola je od nového roku krásnější

Základní škola 5. května slouží od 6. ledna 2020 opět pro výuku dětí. Získala řadu vylepšení, nový kabát i nové učebny.

Na I. stupni základní školy došlo k vybudování sedmi nových odborných učeben v podkroví budovy školy a jejich vybavení nejmodernější technikou,  výtavbě výtahu, zateplení školy, výměně okenních a dveřních výplní, a také tepelného zdroje. Nad rámec dotačních projektů byla také opravena fasáda na celém objektu a výměněny světelné zdroje v nových učebnách za LED svítidla.

Úspěšná rekonstrukce byla zakončena kolaudací 3. prosince. Veškeré stavební práce prováděla První podještědská stavební, spol. s r. o.  z  Liberce a celková cena prací se vyšplhala na 73 811 524 Kč včetně DPH.

Na II. stupni základní školy probíhalo odstraňování vlhkosti sklepních prostor budovy, kde jsou šatny, došlo také k výměně elektrických rozvodů a osvětlení, okenních a dveřních výplní, vybudování výtahu. Současně proběhla výměna tepelného zdroje. Dovybaveny byly dvě nově zřízené odborné učebny zcela novým moderním nábytkem a počítačovou technikou. Stavební práce prováděla firma Gutteberg, s. r. o. z Mělníka a celková cena prací byla 39 630 332 Kč včetně DPH.

Vybavení pro odborné učebny obou stupňů základní  školy dodala firma AV Média, celková hodnota byla 8 900 000 Kč včetně DPH.

Projekty byly spolufinancovány z EU – Integrovaného regionálního operačního programu a z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 pod názvy:1) Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. květ-na I. stupeň s reg. č. „CZ.06. 2. 67/0.0/0.0/16_067/0010388“.  2) Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň s reg. č. „CZ.06. 2. 67/0.0/0.0/16_067/0010955“. Cílem projektů bylo zvýšení kvality a dostupnosti infra-struktury pro vzdělávání a celoživotní učení. 3)  Stavební  úpravy  pro  energetické  úspo-ry  ZŠ  5.  května  I.  stupeň,  Liberec  s  reg.  č.  „CZ.05.  5.  18/0.0/0.0/17_070/0006796.  4) Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň, Liberec s s reg. č. „CZ.05. 5. 18/0.0/0.0/17_070/0006800.

Cílem projektů bylo snížení energetické náročnosti budov.

 

 

 

Nastavení cookies