Stav projektu

Aktuální stav projektu ZŠ 5. května I. stupeň
 

11/2018  Podepsána smlouva na stavební práce
06/2018  Vyhlášeno zadávací řízení na dodavatele stavby
04/2018  Příprava studie proveditelnosti a CBA analýzy
11/2017  Vydání sloučeného stavebního a územního rozhodnutí
05/2017  Zajištění inženýrské činnosti pro stavební povolení
03/2017  Zpracování DPS
09/2016  Uzavření Smlouvy o dílo na projektovou přípravu (Energy Benefit Centre a.s. – 1 900 000 Kč)

 

 

Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ)   1 900 000 Kč
přestavba ZŠ (včetně vybavení, výtahu a zateplení) 67 500 000 Kč
technický dozor investora a koordinátor BOZP      750 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA analýza apod.)      150 000 Kč 

 

 

 

Aktuální stav projektu ZŠ 5. května II. stupeň
 

11/2018  Podepsána smlouva o dílo na stavební práce
07/2018  Vyhlášeno zadávací řízení na dodavatele stavby
06/2018  Příprava studie proveditelnosti a CBA analýzy
10/2017  Uzavření Smlouvy o dílo na projektovou přípravu na bezbariérovost budovy a odvlhčení suterénu
07/2017  Uzavření Smlouvy o dílo na projektovou přípravu pro zateplení budovy a výměnu výplní  
01/2016  Uzavření Smlouvy o dílo na projektovou přípravu rekonstrukce 2 učeben

 

 

Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DSP, DPS, AD, IČ)     900 000 Kč
přestavba ZŠ (včetně vybavení, výtahu a zateplení) 41 650 000 Kč
technický dozor investora a koordinátor BOZP      300 000 Kč 
věcné náklady (publicita, CBA analýza apod.)      150 000 Kč 

 

 

 

Nastavení cookies