08.09.2020

ZŠ Aloisina výšina přivítala děti v novém

Do nového školního roku vstoupili žáci upraveným prostranstvím a po nových schodech. Přístup je pohodlnější i pro kočárky a vozíčkáře.


Statutární město Liberec dokončilo další projekt spolufinancovaný z prostředků Evropské unie. Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina“ byl ukončen v plánovaném termínu tak, aby stavební práce nezasahovaly do nového školního roku.

Žáky ZŠ Aloisina výšina první školní den čekal vstup do budovy školy po novém schodišti a bezbariérové rampě. Celé prostranství před školou získalo novou podobu.

Široké schody se zúžily a po pravé straně vznikl bezbariérový přístup pro vozíčkáře i maminky s kočárky. Zároveň byla instalována brána, která umožní uzavření vstupního prostoru školy v době prázdnin nebo v nočních hodinách. Pro děti, které jezdí do školy na kole, byl před budovou školy nově umístěn přístřešek na kola s dostatečně velkou kapacitou i pro sněžnou frézu v zimních měsících.

V rámci projektu byla kromě terénních úprav a venkovní bezbariérovosti zajištěna i bezbariérovost celého objektu. V prostorách školy byl umístěn výtah a plošina, která umožňuje pohyb mezi jednotlivými patry budovy. Zároveň vzniklo nové bezbariérové sociální zařízení, které do této chvíle ve škole chybělo.


Dokončením venkovních úprav byl celý projekt realizován a nová učebna i venkovní prostor tak může plně sloužit žákům i učitelům.
 

Nastavení cookies