Liberecká náplavka

PROJEKT / PROJEKTANT

Liberecká náplavka / re:architekti

PROJEKTOVÁ FÁZE

Studie (STS)
Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
Dokumentace pro územní řízení (DUR)
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Dokumentace pro povolení stavby (DPS)
Dokumentace pro zadání stavby (DZS)
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS/SKP)

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

40 000 000 Kč s DPH

KONCEPT

Záměr vznikl v návaznosti na projekt Libereckého kraje, který kultivuje okolí krajského úřadu a souvisejících ploch. Město Liberec navazuje na tuto akci rekonstrukcí pozemků ve svém majetku, oba projekty však z hlediska urbanistické i investiční logiky tvoří jednolitý celek. Cílem bylo vytvořit atraktivní městské prostředí vhodně využívající rekreační potenciál řeky a jejího okolí. Návaznost na projekt Libereckého kraje spočívá v návrhu velkorysého veřejného prostoru s promenádou kolem řeky, dvěma parky, vodními prvky, posezením u řeky a stinným bosketem na severu při pěší zóně. Nová lávka zlepšuje prostupnost území a propojuje parky na obou březích.

Nastavení cookies