Administrace ITI Liberec – Jablonec nad Nisou


 


Projekt: Administrace ITI Liberec – Jablonec nad Nisou

Program: Operační program Technická pomoc/Fond soudržnosti
Registrační číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000008


Cíle: 
Cílem projektu je podpora administrativní kapacity výkonného subjektu integrované strategie, tedy manažera ITI a jeho týmu, který je odpovědný Řídicímu výboru a nositeli ITI za řízení a koordinaci realizace strategie, komunikaci s žadateli/příjemci dotací, Řídícími orgány operačních programů, s veřejností a za spolupráci s Řídícím výborem a tematickými pracovními skupinami aglomerace.

Fáze:
realizace 01/22 – 09/24

Aktuality

 

 

 

O projektu:

Předpokládané celkové náklady projektu: 6 623 100,- Kč
5 % z rozpočtu města (z celkových způsobilých výdajů) 


Kontakty:

Mgr. Barbara Steinzová
vedoucí oddělení rozvojové koncepce
Email: steinzova.barbara@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 508

 

Nastavení cookies