18.02.2020
Monika Klemšová

Pomozte městu být lepším

Probíhá rozsáhlý průzkum názorů občanů Liberce. Zapojte se i vy.V souvislosti s tvorbou nové Strategie rozvoje statutárního města Liberec pro období 2021+ probíhá rozsáhlý průzkum veřejného mínění a potřeb obyvatelstva. Do připravovaného dokumentu byly zapracovány informace z Veřejného fóra 2019 a následného hlasování o podnětech. Je však zapotřebí získat ucelený a daleko rozsáhlejší obraz o stavu věcí a jeho vnímání z pohledu obyvatel.

Byl proto sestaven dotazník - Průzkum názorů občanů města Liberec, který právě vyšel v aktuálním únorovém vydání Zpravodaje Liberec.

V tištěné podobě můžete dotazník získat na podatelně v budově historické radnice, recepci nového magistrátu a informačním stánku obchodního centra Plaza.

V elektronické verzi ho najdete pod výše označeným odkazem nebo si jej můžete stáhnout v dokumentech přiložených níže.

 

Dotazník zašlete do 10. 3. 2020 na adresu: 
Odbor strategického rozvoje a dotací, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Osobně odevzdat ho můžete na podatelně v budově historické radnice, recepci nové radnice, případně na přepážce Městského informačního centra.

Obálku označte: ANKETA - STRATEGIE


Spolufinancováno z Operačního programu Zaměstnanost
registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014676, Liberec plánuje chytře a zodpovědně

Nastavení cookies