P3 - Udržitelný rozvoj města

Pracovní skupina P3 řešila témata: životní prostředí, veřejný prostor, bydlení, urbanismus, veřejná správa/veřejné služby a dopravní a technická infrastruktura.

V úvodu prvního setkání pracovní skupiny dne 19. 2. 2020 podala koordinátorka tvorby analytické části nové strategie rozvoje města Ing. Barbara Vítková přítomným informace k celému procesu.

Jednání se účastnilo 25 členů pracovní skupiny a 19 zástupců statutárního města. Společně definovali silné a slabé stránky, a také příležitosti a hrozby vztahující se k daným tématům. Jednalo se o tzv. SWOT analýzu současného stavu, jak ho vidí občané z nejrůznějších úhlů pohledu. Ostatní schůzky proběhly dle níže uvedeného harmonogramu.

 

Termíny dalších schůzek P3:

  • 18. 3. 2020 – analytická část (zrušeno a nahrazeno elektronickou formou spolupráce)
  • 24. 6. 2020 – analytická část, společné jednání všech PS
  • 7. 10. 2020 – návrhová část (zrušeno a nahrazeno elektronickou formou spolupráce)
  • 9. 12. 2020 – návrhová část, online společné jednání všech PS


Pracovní verze SWOT analýzy z 1. jednání pracovní skupiny P3:

Nastavení cookies