Kontakt pro neslyšící a nedoslýchavé

721 225 874 - tísňová linka                                      

 

Městská policie Liberec nepřetržitě provozuje pro neslyšící a nedoslýchavé tuto tísňovou linku.

Odeslané SMS zprávy jsou přijímány a vyhodnocovány na operačním středisku městské policie.


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 21.07.2024 19:07

Nastavení cookies