Odbor správní a živnostenský

Mgr. Jitka Štíchová

Foto - portrét
vedoucí odboru správního a živnostenského
Tel.: 48 524 3711
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 2.11

Odbor správní a živnostenský

Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3711

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Králová Eva referent odboru správního a živnostenského nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.10 48 524 3710

Oddělení matriky

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bajerová Anna matrikářka agenda druhopisů, dodatečných záznamů nám. Dr. E. Beneše 1/1 8 48 524 3725
Jadrná Ivana vedoucí oddělení matriky vedoucí oddělení matriky nám. Dr. E. Beneše 1/1 7 48 524 3724
Markesová Marcela matrikářka agenda matriky narození nám. Dr. E. Beneše 1/1 8 48 524 3721
Merdová Martina matrikářka agenda matriky manželství, registrovaného partnerství nám. Dr. E. Beneše 1/1 6b 48 524 3726
Pánková Světla matrikářka agenda matriky úmrtí nám. Dr. E. Beneše 1/1 6a 48 524 3722
Zábranská Vladimíra matrikářka agenda matriky manželství, registrovaného partnerství nám. Dr. E. Beneše 1/1 6c 48 524 3723

Oddělení správních činností

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bezděkovská Ludmila, DiS. referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3735
Černý Viktor referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3712
Ešpandrová Marcela referent oddělení správních činností agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.02 48 524 3729
Bc. Hiršalová Veronika vedoucí oddělení správních činností vedoucí oddělení správních činností, volby, referendum nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.13 48 524 3713
Hlubučková Alena referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3712
Kellnerová Lenka referent oddělení správních činností agenda evidence obyvatel, ohlašovna nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3730
Mgr. Korba Ondřej specialista pro správní řízení správní řízení, rušení trvalých pobytů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.09 48 524 3716
Kristufová Kateřina referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3714
Křížová Blanka referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3717
Martínková Dana referent oddělení správních činností nám. Dr. E. Beneše 1/1 212 48 524 3718
Netíková Pavlína referent oddělení správních činností agenda evidence obyvatel, ohlašovna nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3728
Neumannová Simona referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3736
Polášková Štěpánka referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3718
Posledníková Martina referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3717
Bc. Slípka Jan referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3712
Stehlíková Regina referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3717
Šípková Jana referent oddělení správních činností agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky, agenda ztrát a nálezů nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.01 48 524 3741
Virágová Věra referent oddělení správních činností agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.03 48 524 3889
Žáková Jana specialista pro správní řízení správní řízení, rušení trvalých pobytů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.09 48 524 3715

Oddělení Živnostenský úřad

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Dammak Gabriela, DiS. referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.08 48 524 4849
Mgr. Fátor David referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.09 48 524 4854
Ing. Hernychová Michaela vedoucí oddělení Živnostenský úřad vedoucí oddělení Živnostenský úřad nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.14 48 524 4845
Mgr. Charvátová Ivana referent oddělení Živnostenský úřad agenda živnostenské správy, správní řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.16 48 524 4844
Mgr. Marečková Chaloupecká Jana referent oddělení Živnostenský úřad agenda kontroly živností nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.15 48 524 4848
Ing. Mastná Veronika referent oddělení Živnostenský úřad - JKM agenda kontroly živností, agenda Jednotného kontaktního místa nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.15 48 524 4856
Molnárová Jarmila referent oddělení Živnostenský úřad agenda živnostenské správy, správní řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.16 48 524 4846
Sedláčková Lada referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.07 48 524 4855
Ing. Strejcová Gabriela referent oddělení Živnostenský úřad - JKM agenda kontroly živností, agenda Jednotného kontaktního místa nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.15 48 524 4858
Škodová Dagmar referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.10 48 524 4850
Zuzánková Ilona referent oddělení Živnostenský úřad agenda registrace a změny živností nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.09 48 524 4852

Oddělení přestupků

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Blažková Lucie referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.05 48 524 4976
Mgr. Břachová Kateřina vedoucí oddělení přestupků vedoucí oddělení přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.04 48 524 4971
Bc. Čiháková Kristýna referent oddělení přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.08 48 524 4973
Mgr. Chramostová Aneta referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.05 48 524 4980
Bc. Ledvinková Patricie referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.08 48 524 4970
Bc. Opočenský Miroslav referent oddělení přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.09 48 524 4972
Mgr. Raisner Luboš referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.09 48 524 4979
Tippelt Michael referent oddělení přestupků agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.05 48 524 3734

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Sekretariát:

Zuzana Sachrová, 2. patro, kancelář č. 2.10, tel.: 48 524 4841

 

Odbor správní a živnostenský zajišťuje i agendu ztráty a nálezy.

Odbor organizačně zajišťuje přípravu a průběh voleb a místního referenda.

 

Odbor správní a živnostenský se skládá z 4 oddělení.

 

Kontaktní místo pro klienty oddělení matriky je v přízemí budovy historické radnice, kancelář č. 7, tel. 485 243 724.

Kontaktní místo pro klienty oddělení přestupků je v 1. patře budovy Nového magistrátu, kancelář č. 104, tel. 485 244 971.

 

Oddělení matriky zejména:

 • vede matriku narození, manželství, úmrtí a registrovaného partnerství
 • vystavuje rodné, oddací, úmrtní listy, doklady o registrovaném partnerství, včetně duplikátů 
 • provádí na žádost změnu jména nebo příjmení (ve správním řízení)
 • sepisuje zápisy pro zvláštní matriku Brno (matriční události českých občanů nastalé v cizině)

Oddělení správních činností zejména:

 • přijímá žádosti o vydání nových občanských průkazů a cestovních dokladů
 • vydává vyhotovené doklady
 • zpracovává údaje pro evidenci občanských průkazů a cestovních dokladů
 • poskytuje údaje z evidence občanských průkazů a cestovních dokladů
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu
 • vede evidenci obyvatel pro město Liberec s výjimkou městského obvodu Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou
 • ruší údaj o místu trvalého pobytu (správní řízení)
 • na žádost občana poskytuje údaje z informačního systému k jeho osobě
 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s předloženou listinou a pravost podpisu na listině
 • přijímá žádosti o ověřené výpisy z centrálních registrů - Czech POINT
 • vydává rybářské lístky
 • zprostředkovává přístup do datové schránky a provádí autorizovanou konverzi dokumentů

Oddělení Živnostenský úřad zejména:

 • zastává funkci centrálních registračních míst
 • přijímá žádosti o vystavení nebo změny živnostenských oprávnění pro podnikající fyzické a právnické osoby
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku a vydává z něj výpisy
 • přijímá přihlášky k registraci pro správce daně, pro správu sociálního zabezpečení, pro správu zdravotních pojišťoven a pro úřad práce přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
 • přijímá a vydává oprávnění pro zemědělské podnikatele
 • vykonává funkci jednotného kontaktního místa a systému IMI
 • zajišťuje agendu Jednotného kontaktního místa (JKM)

Oddělení přestupků zejména:

 • vede přestupkové řízení zejména na úseku občanského soužití, majetku a veřejného pořádku
 • řeší stížnosti občanů na tomto úseku

Aktuality odboru

Jednotné kontaktní místo

Chcete podnikat v zemích Evropské unie a nevíte kde začít? Jednotné kontaktní místo může být řešením!
 
...
5
Následující

 

Nastavení cookies