Oddělení tiskové a vnějších vztahů

Tomáš Tesař

vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů
Tel.: 48 524 3176
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 216

Oddělení tiskové a vnějších vztahů

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1
Telefon: 485 243 145

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Chmelík Pavel samost. referent pro propagaci a komunikaci komunikace s médii a veřejností, Liberecký zpravodaj, grafik nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3175
Kodymová Jana, DiS. tisková mluvčí nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3182
Král Jan referent propagace a komunikace s veřejností komunikace s médii a veřejností nám. Dr. E. Beneše 1 216 48 524 3183
Mgr. Scholzová Lucie referent propagace a komunikace s veřejností nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3145
Bc. Vašková Lucie referent propagace a komunikace s veřejností nám. Dr. E. Beneše 1/1 216 48 524 3173

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Oddělení tiskové a vnějších vztahů zajišťuje tiskové konference, monitoring sdělovacích prostředků, vydávání tiskovin magistrátu, administraci webových stránek města a sociálních sítí. Plní funkci tiskového mluvčí a podílí se na propagaci města.

A) Samostatná působnost

 1. s využitím všech dostupných nástrojů mediální komunikace a PR komunikace zajišťuje prezentaci statutárního města Liberec;
 2. navrhuje a realizuje plán mediální komunikace a PR komunikace s využitím všech nástrojů mediální komunikace a nástrojů PR komunikace, včetně sociálních sítí;
 3. organizuje tiskové konference, zajišťuje tiskové zprávy a další informace pro média a aktivně s nimi spolupracuje;
 4. pravidelně sestavuje a aktualizuje jednotnou databázi médií;
 5. v případě potřeby zajišťuje krizovou komunikaci města s občany, a to zejména prostřednictvím sdělovacích prostředků;
 6. navrhuje koncepci televizních a rozhlasových pořadů prezentujících SML;
 7. podílí se na tvorbě Libereckého zpravodaje, jedná s inzerenty do Libereckého zpravodaje a zajišťuje přípravu inzerce v Libereckém zpravodaji;
 8. zajišťuje zadávání inzerce SML v médiích;
 9. zaznamenává a archivuje informace týkající se města, pořizuje přehled denního tisku a dalších médií;
 10. zodpovídá za tvorbu, rozvoj a aktuálnost internetových stránek města a internetových stránek turistického portálu města, zodpovídá za komplexnost informací a vzhled webových stránek www.liberec.cz (oficiální webové stránky města). Ve spolupráci s jednotlivými vedoucími odborů zajišťuje aktualizaci jednotlivých částí webu;
 11. pořizuje fotodokumentaci z protokolárních jednání a dalších akcí;
 12. pořizuje fotografická díla podle potřeb SML a vede jejich archivaci;
 13. zajišťuje vyřízení žádostí o povolení užití městského znaku, schvaluje používání městského loga jinými subjekty, poskytuje vzor aktuálního znaku a loga a kontroluje vizuální správnost;
 14. organizuje a moderuje besedy s občany, diskusní pořady primátora města a náměstků města.
 15. koordinuje projekt Liberec - zdravé město a Místní agendu 21;
 16. zajišťuje podporu a koordinuje aktivity města pro aktivní zapojování veřejnosti do rozhodování;

B) Přenesená působnost

Nevykonává

Dokumenty oddělení

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality oddělení

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies