Oddělení veřejných zakázek

Mgr. Lucie Jírová

vedoucí oddělení veřejných zakázek
Tel.: 48 524 3207
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 116

Oddělení veřejných zakázek

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: 485 243 215

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Bláhová Alena referent oddělení veřejných zakázek nám. Dr. E. Beneše 1/1 114 48 524 3221
Ing. Kolomazníková Jana referent oddělení veřejných zakázek nám. Dr. E. Beneše 1/1 102 48 524 3497
Ing. Ošťádalová Petra referent oddělení veřejných zakázek nám. Dr. E. Beneše 1/1 116 48 524 3222
Ing. Ovádek Štěpán referent oddělení veřejných zakázek nám. Dr. E. Beneše 1/1 102 48 524 3220

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Odbor právní a veřejných zakázek zajišťuje komplexní právní službu a provádí právní úkony související s činností Statutárního města Liberec a  koordinuje postup jednotlivých odborů při zadávání veřejných zakázek. 

Odbor taktéž zajišťuje na základě podkladů samosprávných odborů vyjádření Statutárního města Liberec ve správních řízeních v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory.

A) Samostatná působnost

  1. ve spolupráci s příslušnými odbory zajišťuje administrativní přípravu, a průběh veřejných zakázek zadávaných v prostředí MML, pokud nejde o zakázky zadávané v souladu s vnitřní směrnicí přímo jednotlivými odbory, či externími administrátory;
  2. zajišťuje archivaci dokumentace veřejné zakázky v souladu se zákonem a vnitřní směrnicí;
  3. na základě informací od příslušných odborů vede dle vnitřního právního předpisu evidenci veřejných zakázek zadávaných v prostředí MML.

B) Přenesená působnost

Nevykonává

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies