Amersfoort

Město Amersfoort leží v samém srdci Nizozemska v  provincii Utrecht. Se svými více než 130 000 obyvatel je druhým největším městem této provincie. Přestože se město historicky vyvíjelo velmi rychle má dodnes zachovaný ráz středověkého centra. Amersfoort je jedním z největších železničních uzlů v zemi, protože se zde střetávají severojižní a západovýchodní železniční trasy. V roce 2009 město oslavilo 750. výročí od svého založení.

 

Historie

Středověk

První zmínka o osídlení města Amersfoort je z 10. stol. Obchodní cesta z Utrechtu na sever křižovala místo, kde se dalo přebrodit přes řeku De Amer. V blízkosti brodu, kterému se říkalo Foirde, se usadili obchodníci a kupci, jichž neustále přibývalo. Časem zde vznikla velká osada s názvem Amersfoirde. Městská práva byla osadě udělena roku 1259 utrechtským biskupem a kolem roku 1300 nechala tehdejší městská správa kolem města postavit hradby na ochranu před venkovany. Z nich zůstala zachována pouze jedna brána (Kamperbinnenport). Ojedinělé v Holandsku jsou tzv. Hradební domy, postavené na základech staré městské hradby, které zde stojí dodnes.

Na okraji starobylého středu města se nachází ojedinělá brána Koppelpoort. Je to jediná pozemní a vodní brána v Nizozemsku. V roce 1999 získala prestižní Evropské ocenění za neobvyklou památku Euro Nostra Award.

Onze-Lieve Vrouwentorenská věž (Věž Panny Marie) je jednou z nejvyšších středověkých kostelních věží v Nizozemsku. Je přirozené lákadlo pro většinu turistů. Věž, které se lidově říká „Dlouhý Honza“, je návštěvníkům přístupná a kromě dalekých výhledů je možné z věže spatřit zajímavou kombinaci splynutí středověké architektury s moderní výstavbou města. Ve věži se také nachází jedna z největších a  nejkrásnějších zvonkoher v Nizozemsku, kterou tvoří celkem 100 zvonků.

Samotné historické centrum si nese svou současnou podobu již od středověku. Kromě Koppelpoortu, Onze-Lieve Vrouwetorenské věže a Muurhuizenské ulice se zde dochovaly památky jako kostel Saint Joris, systém kanálů s mosty, stejně tak mnoho dalších středověkých budov. Většina z nich je dnes prohlášena za městskou památkovou zónu. Právě v tomto období, ve středověku, byl Amersfoort důležitou tepnou textilního průmyslu, rovněž bylo v této době město význačné množstvím pivovarů.

V 18. století město vzkvétalo díky pěstování tabáku, avšak na přelomu století začala produkce pomalu klesat. Tento pokles byl zastaven v souvislosti se stavbou první železniční tratě v roce 1863. Po roce 1920 nastalo opět období stagnace v rozvoji města, které trvalo až do  roku 1970. V roce 2009 dosáhl Amersfoort 140 000 obyvatel, do roku 2012 se počítá s nárůstem o dalších 10 000.

Současnost

Středověký střed města je velmi dobře zachován a byl vyhlášen památkovou městskou zónou. Nachází se zde kolem 380 památek. Kontrast k nim vytváří moderní architektura městské čtvrti Kattenbroek z počátku 90. let. Nápadná a odvážná architektura staveb této čtvrti, postavených na téma „cestování a návrat domů“, přitahuje každoročně zájemce z celého světa.

Nejmladší amersfoortskou čtvrtí, nacházející se v severní části města, je „zahradní město“ Nieuwland. Tato čtvrť, jejímž tématem je „kvalitně bydlet“, byla postavena ve znamení ekologického bydlení, ekologické výstavby a v případě nutnosti i ekologického bourání. Součástí projektu jsou také byty, které by měly uspořit energii. Najdeme zde i domy, jejichž střešní krytinou je tráva a střechy se slunečními kolektory.

Město Amersfoort se dynamicky rozrůstá, je sídlem řady průmyslových podniků a je zde jeden z největších železničních uzlů v Nizozemsku. V okolí se intenzivně zemědělsky hospodaří. Konají se zde rybí a  květinové trhy (vždy v pátek dopoledne). V centru města jsou pak každodenní trhy pro veřejnost, kde lze zakoupit jakékoli zboží z místní produkce.

Velké množství teras a náměstíček dodává městu v létě příjemný ráz. Spousta obchodů, divadel, galerií, památek, míst, kde lze trávit volný čas, kaváren a restaurací se stará o to, aby se občané i návštěvníci Amersfoortu přes den i večer dobře bavili.

 

Při městském okruhu, na rozmezí Arnhemsestraat – Stadsring, kde kdysi býval městský kanál, se nachází nejpozoruhodnější nizozemský kámen – De Kei. V 17. století si šlechtic Everard Meijster ztropil žert z místních obyvatel, kdy se vsadil se svými přáteli a donutil přibližně 400 silných mužů dotáhnout do Amersfoortu bludný balvan, vážící 2000 kilogramů. S preclíky a pivem se to nakonec podařilo, ale občané Amersfoortu byli kvůli tomuto žertu ještě dlouho zesměšňováni. V upomínku na tuto dnes již úsměvnou dávnou historku, se od druhé poloviny 20. století každoročně v Amersfoortu pořádá kulturní festival s názvem Keistadfeesten – slavnosti kamene. V minulosti byl Amersfoort během této akce pravidelně obdarován kameny z jiných měst, které nyní zdobí zelenou zónu při městském okruhu.

V roce 2000 darovalo město Liberec Amersfoortu obrovský kus žuly, z  níž bylo vytvořeno pozoruhodné umělecké dílo – de Liberkei. Tento umělecky zpracovaný kámen je umístěn ve čtvrti Kruiskamp na rohu ulice Eversentstraat a Banckerstraat. Liberkei slouží doslova jako podium přátelství.

 

Památky a významná místa

 

Pivovar Drie Ringen

Amersfoort byl odedávna pivovarským městem. Již ve 13.století zde bylo několik pivovarů, které vyvážely své výrobky hlavně do Amsterodamu. V ulici Kleine Spui se nachází jediný dochovaný kuriózní pivovar z dřívější doby „De Drie Ringen“. Návštěvníci zde mohou zdejší pivo nejen ochutnat, ale zároveň se seznámit i s jeho výrobou. Ve městě je všude patrná jeho bohatá pivovarská historie. V Amersfoort najdeme velké množství příjemných hospůdek, kde se točí různé druhy piva. Každý návštěvník z Čech by měl ochutnat zdejší pivo!

Zoologická zahrada Amersfoort

Amersfoortská zoologická zahrada je velmi zajímavá. Během procházky po ZOO se návštěvníci mohou seznámit mimo jiné se zvědavými šimpanzi, obrovskými medvědy a královsky důstojnými lvy. Děti mohou pozorovat zvěř z velmi malé vzdálenosti, je mezi nimi pouze stěna skla, příkop či jiná bariéra. Jedním z nejdůležitějších cílů amersfoortské zoo je zachování jednotlivých druhů zvěře a přírody. Nejatraktivnější tematickou částí parku zaměřenou na vztah mezi člověkem a zvířetem ve starověku je „Starověké město“. Zoologická zahrada je otevřena po celý rok. Máte-li předplacen vstup do ZOO v Liberci, máte bezplatný vstup do ZOO v Amersfoortu!

Projížďka lodí po Amersfoortských kanálech

Z paluby lodi Waterlijn vypadá město zcela jinak. Každý návštěvník Amersfoortu by si tuto atrakci trvající 45 minut neměl nechat ujít. Klidným tempem se nechat unášet po vodách kanálů a naslouchat vyprávění kapitána lodi, které nás zavede do dob dávno minulých. Kromě obvyklých projížděk jsou organizovány rovněž projížďky tematické. Projížďky jsou možné od 1. května do 31. října.

Muzeum nizozemské kavalerie

Muzeum prezentuje vývoj kavalerie v průběhu 400 let, kromě stálé výstavy vojenského jezdectví je možné vidět předposlední generaci tanků a  kanónů, sečné, bodné, střelné zbraně, uniformy, obrazy, stříbro a  vojenské předměty. V areálu je rovněž stálá expozice vozidel vojenské kavalerie, obrněných vozů a tanků a kolekce historických vozidel.

Monkey Town

Krytý dětský ráj Monkey town, kde děti bezpečně mohou hrát, je určen pro děti od 1 do 12 let. Pro ty nejmenší se zde nachází zvláštní hrací prostor. Starší děti se mohou vydovádět na obrovské prolézačce či na  nafukovací klouzačce a jiných atrakcích.

Městský statek de Vosheuvel

Na této farmě si mohou děti hrát se zvířaty, která zde žijí. Kromě krav, poníků, prasátek, koz a ovcí je zde možné spatřit i drobná zvířata jako jsou slepice, králíci a morčata. Na přilehlé louce si mohou děti i  rodiče pohladit jehňátka či kůzlátka. Při dobrém počasí je možno se projet v dvoukoláku taženém poníky. V zahradě, která je součástí statku, rostou kromě trvalek rovněž různé druhy koření a zeleniny.

Vzdělávací přírodovědné a ekologické středisko, park Schothorst

Vzdělávací přírodovědné a ekologické středisko, nacházející se v parku Schothorst v severní části Amersfoort, tvoří hlavní budova s výstavními prostory, naučné zahrady a přírodní oblasti. V Areálu střediska přesnou kopii raně středověkého statku, který je od 1. července do 1. října otevřen pro veřejnost. Součástí střediska jsou naučné květinové, zeleninové, insektové a jiné naučné zahrady a také zahrada pro postižené. Za shlédnutí stojí také bažiny a les.

Krytý bazén Sportfondsendbad

Sportfondsendbad je komplex krytých bazénů. Kromě velkého bazénu (50m), subtropického plaveckého ráje „Aquadroom“, skokanského můstku a  různých jiných menších bazénů jsou návštěvníkům k dispozici i sauna a  solární lůžka.

 

Tipy na výlety

 

Pokud navštívíte Amersfoort, můžeme doporučit procházku po středověkém centru města. Není náročná, provede vás kolem nejpůvabnějších míst starobylého Amersfoortu. Trasa je dlouhá asi 5 km.

 1. Muzeum Flehite – sídlí v prostorách tří nádherných hradebních domů z roku 1500.
 2. Mužský sál Starobince Sv. Petra a Bloklanda-je se svým původním vybavením názornou ukázkou péče o staré a nemocné osoby v období středověku.
 3. Pivovar de drie Ringen (pivovar U tří kruhů) z roku 1626, kde se vaří typické amersfoortské pivo.
 4. De Koppelpoort – součást 2. opevnění města. Pochází z roku 1400. Sloužila i k regulaci stavu vody. Vedle brány je mlýn.
 5. Nizozemská škola zvonkohry - speciální škola pro výuku zvonkohry (carillonu) - ve světě jsou pouze dvě takovéto školy - je umístěna ve dvou budovách ze středověku
 6. Kaple Sv. Agáty byla postavena v  letech 1408-1410.
 7. Kostel Sv. Františka Xaveria – neoklasicistní památka.
 8. Katolický kostel Hof (dvůr) – v minulosti zde sídlil biskup
 9. Kostel Sv. Jiří - byl vysvěcen ve 13. století, dnešní podoba se datuje od roku 1534
 10. Hospůdka In den Grooten Slok – sídlí v domě čp. 1A. budova pochází ze 16. století
 11. Hradební domy (Muurhuizen) – postavené ze stavebních materiálů ze zbořených hradeb
 12. Kamperbinnenpoort – kombinace pozemní a vodní brány, která pochází asi z roku 1400
 13. Dvůr Hofje Armen de Poth – komplex budov s pekárnou,výdejnou jídla a kapličkou sv. Rocha, určený ve středověku pro péči o osoby nakažené morem
 14. Věž Plomperoten neboli Věž zlodějů – pochází asi ze 13. nebo 14.století,sloužila jako městské vězení
 15. Mariënhof – bývalý klášter z roku 1487, později sloužil jako sirotčinec
 16. Mondriánův dům – zde se narodil světoznámý malíř Piet Mondriaan (1872-1944), nyní muzeum
 17. Synagoga z roku 1726
 18. Zonnenhof – byl postaven v roce 1959 podle plánů významného architekta Gerrita Rietvelda. Expozice prezentují především současný vývoj výtvarného umění, sochařství, architektury a fotografie.
 19. Věž Onze Lieve Vrouwetoren na náměstí Lieve Vrouwekerhof – je druhou nejvyšší věží v Nizozemsku (téměř 100 metrů – vyšší je pouze v Utrechtu). Její stavba začala asi roku 1444 a dokončena byla v roce 1500. Uprostřed náměstí stála kdysi kaple Panny Marie. Kaple sloužila po obrazoboreckém hnutí jako muniční sklad. V roce 1787 došlo k výbuchu, který srovnal kapli i kostel se zemí.
 20. Armando muzeum, kostel Elleboogkerk – neoklacisistní kostel z poč.19.století. Nyní je v něm muzeum amersfoortského rodáka, sochaře a malíře Armanda.

 

Podrobnější informace o turistice naleznete na:

http://www.vvvamersfoort.nl

 

Kam v Amersfoortu na nákupy

 

Speciální obchody v centru

Nejvíce obchodů je v ulicích Utrechtsestraat, Langestraat, Varkensmarkt, Krommestraat a Kamp. Kromě velkých obchodních domů zde najdeme módní butiky, květinářství, obchůdky se suvenýry, nábytkem a  bytovými doplňky.

Dětské nákupní středisko Drakennest

Drakennest (Dračí hnízdo) je dětské nákupní centrum, které nemá obdoby v celé Evropě. Vše je zde přizpůsobeno k tomu, aby se zde děti cítily co nejlépe.

Na nákupy do Kattenbroeku

V okrajových čtvrtích Amersfoortu vyrostlo několik velkých nákupních center. K nejvíce navštěvovaným a nejvýznamnějším patří Emiclaer ve čtvrti Kattenbroek. Je zde široký sortiment obchodů a služeb, nedaleko Emiclaer se nachází též obrovský komplex obchodů s nábytkem.

Suvenýry

Širokou nabídku nejrozličnějších suvenýrů včetně sortimentu z  Delftského porcelánu najdete u turistického informačního střediska VVV Amersfoort.

Provoz obchodů:

V centru města: v pondělí dopoledne jsou obchody uzavřeny, ve čtvrtek mají otevřeno do 21 hodin. V okrajových čtvrtích: ve středu odpoledne jsou obchody uzavřeny, v pátek je otevřeno do 21 hodin.

Amersfoortské trhy

 • Trhy s různým zbožím

Hof – městské centrum

De Beurs(Kattenbroek)

Krailand (Hoogland)

 • Rybí trhy

Groenmarkt – městské centrum

 • Květinové trhy

Lieve Vrouwenkerhof – městské centrum

 • Bleší trh

Lieve Vrouwenkerhof – městské centrum

 

Partnerství s Libercem

Geneze spolupráce

Vztahy s holandským městem Amersfoort trvají již od roku 1993. Vyvrcholily v roce 1996, kdy byla dne 10. září slavnostně podepsána smlouva o partnerské spolupráci. V roce 2000 byla sestavena dobrovolná pracovní skupina pro spolupráci s Amersfoortem, která rozvíjela projekty především v oblasti kultury, sportu, školství apod. Později byla tato skupina nahrazena komisí pro spolupráci s partnerskými městy, která se již zabývá všemi partnerskými městy. V této komisi pracuje 18 členů.V současné době se rozvíjejí projekty zejména v sociální oblasti (integrace národnostních menšin, drogová prevence apod.)

 

Příklady dlouhodobé spolupráce a projektů:

 • Komunitní středisko KONTAKT Liberec + NVA Amersfoort (centrum pro integraci menšin)
 • JUDOCLUB Liberec + Sportinstituut Hoogland, Amersfoort
 • ZŠ Dobiášova, Liberec + škola Amersfoortseberg Amersfoort
 • Podještědské gymnázium Liberec + střední škola Het Nieuwe Eemland in Amersfoort
 • Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec + střední škola 't Atrium Amerfoort
 • Obchodní hospodářská komora Liberec + partnerská komora KHK Amersfoort

Amersfoort

 

Znak města:

Geografie

stát: Nizozemsko
provincie: Utrecht
státní zřízení: federace
rozloha: 63,78 km2
počet obyvatel: 143 235
jazyk: nizozemština
náboženství: katolické
protestantské
islám


 

 

 

 

starosta:  
oficiální web:  www.amersfoort.nl
e-mail: info_gemeente@
amersfoort.nl

 

 

Muurhuizenská ulice

Koppelpoort

Věž Onze-Lieve Vrouwetoren

kostel Saint Joris

Keistadfeesten – slavnosti kamenePivovar Drie Ringen  

 

Zoologická zahrada Amersfoort

Plavba po kanálu

Muzeum nizozemské kavalerie

Monkey town

Městský statek de Vosheuvel

Vzdělávací přírodovědné a
ekologické středisko,
park Schothorst

Krytý bazén Sportfondsendbad

Dvůr Hofje Armen de Poth

Obraz Henrika Jana Wolkera
z musea Flehite

Hospůdka In den Grooten Slok

Věž Plomperoten

kostel Elleboogkerk

 

Emiclaer

Nábřeží s obchody

Květinové trhy

 

 

Nastavení cookies