Pasport hřbitovů

V rámci aplikace Marushka bylo vytvořeno téma Pasport hřbitovů.

V pasportu hřbitovů je zpracováno osm libereckých hřbitovů. Téma je standardně zařazeno v rámci mapového portálu. V sekci "Výběr map z našich témat" naleznete odkazy na konkrétní hřbitovy.

Z mapy získáte přehledné informace o poloze hrobových míst a jejich umístění v rámci oddílů. Podrobnější informace o jednotlivých hrobových zařízeních získáte kliknutím na číslo daného hrobu, které se zobrazí přiblížením mapy (od měřítka 1 : 100). Součástí je také inventář hřbitova (např. lavičky, vodovodní kohoutky, odpadkové koše aj.).

V záložce "Vyhledat" naleznete lokalizační dotazy, např. vyhledání hrobu dle jména zesnulého.

 

Nastavení cookies