30.09.2020
Jan Král

Město uzavřelo memorandum o vzniku parku s památníkem pro padlé policisty

Liberec bude mít nový park. Vznikne na prázdném pozemku vedle krajské knihovny a jeho součástí bude památník věnovaný příslušníkům bezpečnostních sborů, kteří zahynuli při výkonu služby.

Ponese název Sad Dr. Karla Jaroše a město Liberec ho vybuduje společně s odborovou organizací Policie ČR Liberec. Obě strany, zastoupené primátorem Jaroslavem Zámečníkem a předsedou předsednictva Václavem Záhorou, dnes podepsaly memorandum o spolupráci. Financování zajistí Policie ČR, a to i pomocí veřejné sbírky, a samotnou realizaci pak město Liberec.

S nápadem vybudovat park s památníkem pojmenovaném po vládním radovi doktoru Karlu Jarošovi, kterého za jeho odbojovou činnost v roce 1942 zavraždili nacisté, přišla vloni Nezávislá odborová organizace Policie České republiky Liberec. Do příprav se zapojila Kancelář architektury města Liberec, která tak vytvořila studii celého prostoru u křižovatky ulic Sokolská a Pastýřská. Park je řešený poměrně jednoduše s vysázenými hrušněmi, které si budou moct významní dárci adoptovat, lavičkami, cestou po kamenných nášlapech, informačními cedulemi u stávající kamenné zdi a samotným památníkem podle návrhu Richarda Loskota. Památník bude tvořit strom se skleněnou plastikou kruhového tvaru se jmény padlých policistů proložených citáty ze služebních přísah od vzniku četnictva. V současnosti je projekt ve fázi dokončování projektové dokumentace.

Policie už zřídila transparentní účet č. 119778899/0300, kam mohou na realizaci sadu přispět nejen příslušníci bezpečnostních sborů, ale i široká veřejnost. Významní dárci, přednostně jednotlivé útvary Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dostanou možnost zakoupení vlastního stromu, který bude označen tabulí se jménem dárce.

Nový park se stane především důstojným pietním místem. Bude památkou a připomínkou osudu jedenácti příslušníků liberecké policie, kteří padli nebo položili svůj život během druhé světové války v odboji. Tito policisté sloužili v Liberci do roku 1938, odkud pak museli odejít do vnitrozemí po záboru pohraničí Německem. Nejznámější z nich je právě Karel Jaroš, který vedl významnou odbojovou skupinu a byl popraven v roce 1942.

V minulosti už tito policisté v Liberci měli pamětní desku. Odhalena byla 4. května 1947 na budově Úřadu národní bezpečnosti v tehdejší ulici Dr. Karla Jaroše (dnešní Studentská). Pamětní deska ale byla někdy v následujících letech odstraněna a neví se ani, kde skončila.

Na památníku se objeví i jména dalších padlých policistů z regionu.

Nastavení cookies