25.09.2020
Jan Král

Provozovatel Skiareálu Ještěd podepsal s městem ekologickou dohodu

K podpoře ochrany životního prostředí, výsadbě 20 hektarů lesa a dalším ekologickým opatřením a aktivitám se zavázal provozovatel lyžařského areálu na Ještědu, společnost TMR Ještěd.

Společně s městem Liberec a organizací Městské lesy Liberec dnes uzavřel memorandum, které jasně deklaruje chránit přírodu na Ještědském hřebeni v souvislosti s rozšířením zdejšího sportovního areálu.

Memorandum navazuje na projekt JEŠTĚDÉLE, jehož cílem je výzva k ekologickému chování zejména firem a pozitivním příkladem představit cestu, jak zachovat přírodu pro další generace. Souhlas s memorandem vyjádřily další organizace, jako je Jizersko-ještědský horský spolek či Rodiče za klima. Během složitého procesu povolování výstavby nové sjezdovky Nová Skalka poskytovaly řadu konstruktivních připomínek. Ze vzájemných jednání vyplynuly především požadavky k udržitelnosti krajiny, které spolupracující strany považují za jednu z priorit.

Vznik memoranda uvítaly i ekologické organizace, například iniciativa Rodiče za klima. Její zástupci prohlásili, že v případě naplňování memoranda nebudou výstavbě Nové Skalky bránit. Městské lesy Liberec již vytipovaly polovinu vhodných ploch k zalesnění.

Memorandum podepsali za město Liberec primátor Jaroslav Zámečník, za Městské lesy Liberec ředitel organizace Jiří Bliml a za společnost TMR Ještěd ředitel Čeněk Jílek.

Primátor města Jaroslav Zámečník ocenil snahu najít porozumění při společném využití sportovního areálu a intenzivnější ochraně přírody primátor přivítal. „Podpis memoranda považuji za veřejný závazek. Jsem rád, že se k tomuto důležitému tématu vedla konstruktivní diskuze, a to nejen s městem Liberec, ale i s dalšími zejména ekologickými organizacemi. A že jsme byli schopni se dohodnout. Rozumím záměru modernizace sportovního areálu a současně respektuji názor ochránců přírody. Vždy ale budu usilovat o to, aby jakákoliv aktivita tomuto místu nijak neubližovala,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník.

Podpisem memoranda bylo dohodnuto následující:

  1. TMR Ještěd do 31. 12. 2023 osadí na svoje náklady 20 ha nového lesa na území města Liberec, z toho 10 ha na nezalesněných pozemcích a 10 ha jako dosadbu stávajících lesních ploch zničených z důvodu kůrovcové kalamity, to vše samozřejmě v součinnosti spolupracujících subjektů a ekologických aktivit. Pozemky vhodné k zalesnění společně určí statutární město Liberec a Městské lesy.
  2. TMR Ještěd navrhuje využít část nájemného ve výši 1 000 000 Kč, které každoročně platí městu Liberec, na ekologická opatření realizovaná statutárním městem na základě doporučení Rady pro klima.
  3. TMR Ještěd věnuje každému lyžaři sezónkáři, který šetrně zachází s vodou a elektrickou energií, a prokáže se meziročním poklesem spotřeby elektřiny nebo vody, případně systémem na zadržování vody, dárek v podobě 3 celodenních skipasů.
  4. TMR Ještěd se zavazuje pořádat každoročně akci Zelený Ještěd, kde se společně s občany uklízí svahy Ještědu od odpadků.
  5. TMR Ještěd deklaruje svoji podporu aktivit města Liberec a Městských lesů Liberec pod názvem Revitalizace lesů na Ještědu z dotačního programu, který umožní dosadit 90 ha pozemků stromy.
  6. TMR Ještěd deklaruje, že v rámci dokumentace se statutárním městem Liberec a dceřinou společností SML, společností Sportovní areál Ještěd, týkající se záměrů modernizace skiareálu Ještěd, bude tyto plánované investice v rozsahu v budoucnu udělených povolení realizovat, nicméně se zavazuje tento rozvoj omezit na stávající areál.

Nastavení cookies